INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2019/ 2020. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 25.10.2019 r.
O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2019.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 15/2019 Rektora UPH z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) podpisane przez dyrektora Państwa instytutu oraz przez uczelnię przyjmującą.
  2. Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2019/20) podpisane przez dyrektora instytutu i koordynatora instytutowego.

Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.

znak: Ogólnopolski konkurs dla kół naukowych StRuNa 2019

Do 20 października br. można przesyłać zgłoszenia do 9. edycji konkursu, w którym nagradzane są projekty ze wszystkich typów uczelni zrealizowane zespołowo (w całości lub w istotnej części) między 1 października 2018 roku a 30 września 2019 roku. 

W tym roku nagrody zostaną rozdane w aż 11 kategoriach. Instrukcja przygotowania zgłoszenia znajduje się pod adresem: https://tiny.pl/tprt3, a formularze konkursowe i regulamin pod adresem: http://konkurs.struna.edu.pl/.

Koła naukowe, które przyślą najciekawsze zgłoszenia zostaną zaproszone do etapu finałowego, który odbędzie się 16 listopada 2019 r. w Warszawie. Tego samego dnia wieczorem odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone statuetki i nagrody od sponsorów.                                     

Konkurs StRuNa jest częścią Programu StRuNa realizowanego przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom" pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów „Studencki Ruch Naukowy". W roku 2019 przewidziano nagrody w kategoriach: Projekt Roku 2019, StRuNa-Med 2019, StRuNa-Human 2019, StRuNa-Science 2019, StRuNa-Tech 2019, StRuNa-Art 2019, Wyprawa Roku 2019, Konferencja Roku 2019, Opiekun Naukowy Roku 2019, Debiut Roku 2019 i Koło Naukowe Roku 2019.

5 marca 2019 r. na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbył się dzień otwarty dla uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.
Pracownicy Instytutu Agronomii przygotowali zajęcia nt.:

  • Fenomen gleby – dr hab. Marcin Becher,
  • Projektowanie małej architektury ogrodowej – dr inż. Bartosz Zegardło,
  • Wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów w biologicznej ochronie roślin przed szkodnikami – dr hab. Cezary Tkaczuk, dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan,
  • Trawy ozdobne – dr hab. Elżbieta Malinowska,
  • Warsztaty sokowe. Zajęcia praktyczne z przygotowania świeżo tłoczonych soków warzywnych i owocowych. Konkurs na najsmaczniejszy sok warzywno-owocowy – dr hab. Robert Rosa, dr hab. Jolanta Franczuk, prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska, mgr Krystyna Chromińska.

Zainteresowanie zajęciami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy młodzieży i ich opiekunom za tak liczne przybycie.

GALERIA