• image
 • image
 • image
 • image
 • image

 oferta

 

agroles

inzynieria2

rolnictwo

gospodarka

 gpdereg

 studia

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią, która powstała w Siedlcach w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa z misją kształcenia młodzieży, głównie kadry pedagogicznej dla potrzeb regionu. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 1 października 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską. Dnia 1 października 2010 roku uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

ksztalcenie

 

Jak kształcimy?

Kierunek Rolnictwo, Wydziału Przyrodniczego, posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I, II i III stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prowadzi także studia podyplomowe. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

 

wyposazenie

 

Doskonale wyposażone sale ...

 • Doskonale wyposażone sale przedmiotowe, sale wykładowe i labolatoryjne,
 • 1000 miejsc w czterech Domach Studenta odznaczających się wysokim standardem,
 • Nowoczesna Biblioteka Główna.

 

 ogloszenia

aktual

W dniu 17 lutego 2016 roku odbył się Dzień z Wydziałem Przyrodniczymdla młodzieży z różnych Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

GALERIA

 

Kadra dydaktyczna Instytutu Agronomii przygotowała tematy:

 • Mikroświat grzybów infekujących owady – dr inż. Anna Majchrowska–Safaryan
 • Rola trawników w kształtowaniu obiektów terenów zieleni miejskiej – dr inż. Jacek Sosnowski
 • Warzywa i owoce jako element stylu życia – dr hab. Jolanta Franczuk, prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska
 • Przygotowanie soków z owoców i warzyw – dr hab. Jolanta Franczuk, prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska
 • Czy wiemy co jemy? – dr hab. Beata Kuziemska
 • Minerał- Skała-Gleba – dr hab. Marcin Becher
 •  Różne aspekty wykorzystania nowoczesnej technologii GPS – dr hab. Jolanta Jankowska
 • Zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego - dr Mirosław Meksuła

 

Dyrekcja Instytutu Agronomii dziękuje wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu tego spotkania. Oprócz nauczycieli zaangażowani byli również pracownicy inżynieryjno- techniczni: mgr inż. Krystyna Chromińska, mgr inż. Małgorzata Przytuła, dr inż. Małgorzata Wyrzykowska.

 
 

Planowanie obszarów wiejskich 

To NOWA specjalność na studiach IIo, na kierunku Rolnictwo.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego, doradztwa w zakresie gospodarki gruntami, współpracy w opracowywaniu rewitalizacji obszarów wiejskich. Potrafi wskazać i zaplanować działania odnoszące się do obszaru objętego analizą oraz przeanalizować opracowania planistyczne pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz zasadami ekorozwoju

W dniu 4 grudnia 2015 roku w budynku Wydziału Humanistycznego kadra dydaktyczna oraz studenci z kierunków Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo reprezentowali Instytut Agronomii w czasie Dnia Otwartego UPH. Nasza oferta dydaktyczna przedstawiona została w formie ulotek i prezentacji multimedialnej. Obejrzało ją kilka grup słuchaczy z różnych szkół ponadgimnazjalnych, natomiast wykład dla młodzieży pt. „Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce” wygłosiła dr hab. inż. Elżbieta Radzka.

 20151204659

Instytut Agronomii reprezentowali: dr hab. inż. Marcin Becher, dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, dr hab. inż. Beata Wiśniewska–Kadżajan, dr inż. Krzysztof Starczewski oraz studenci: Karolina Gałgan, Magdalena Kalicka, Magdalena Krajewska, Karolina Rudnicka, Paulina Stempnik, Ewelina Toczyska, Krzysztof Czapliński, Emil Żukowski. Koordynatorem był dr hab. inż. Andrzej Wysokiński.

20151204660 GALERIA

            Jest nam miło poinformować, iż Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przychyliła się do wniosku Rady Wydziału Przyrodniczego i skierowała do Kancelarii Prezydenta RP dokumenty o nadanie dr hab. Barbarze Gąsiorowskiej tytułu profesora nauk rolniczych.

             Uroczysty akt nadania tytułu profesora nauk rolniczych Pani Profesor Barbara Gąsiorowska odebrała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w dniu 3 kwietnia br.