INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

  umowa

   W dniu 22 kwietnia, JM Rektor Tamara Zacharuk podpisała umowę z Dyrektorem mgr Alfredem Bajeną o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Zespołem Szkół Rolniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie (Powiat Siemiatycze).

    Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad współdziałania pomiędzy Szkołą a UPH, wynikających z dążenia do udoskonalenia procesu dydaktycznego, podnoszenia jakości kształcenia i popularyzowania nauki. W trakcie podpisania umowy obecni byli także: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH, Prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, Dziekan Wydziału Przyrodniczego, dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, dr Jolanta Brodowska-Szewczuk, Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

   Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Szkoły działań polegających na objęciu patronatem oddziałów klasowych o profilu:

  • technik ekonomista,
  • technik informatyk,
  • technik architektury krajobrazu,

które funkcjonować będą ze statusem „klas akademickich”. Okazane zostanie wsparcie dla realizowanego przez Szkołę procesu edukacyjnego poprzez działania związane z przygotowywaniem młodzieży do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydziale Nauk Ścisłych oraz Wydziale Przyrodniczym UPH. Przeprowadzone zostaną cykliczne zajęcia przez nauczycieli akademickich. Odbędą się otwarte wykłady tematyczne realizowane w budynkach UPH, skierowane m. in. do uczniów i nauczycieli Szkoły. Zaoferowane zostaną cykle spotkań z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, w tym realizacji projektów naukowo-badawczych. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego odpowiedzialni za współpracę zostali prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, Prorektor ds. studiów, dr hab. Jarosław Kardas, prof. UPH, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, Dziekan Wydziału Przyrodniczego. Natomiast ze strony Szkoły kierować wspólnymi działaniami będą: mgr Alfred Bajena, dyrektor i mgr Marta Jakimiuk, wicedyrektor.

s1


Kontakt

Dłonie użytkownika na włączonym tablecie

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09

e-mail: irio@uph.edu.pl

Realizacja zajęć on-line

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2