INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rozpoczynamy cykl wywiadów z Absolwentami kierunków prowadzonych przez Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Zachęcamy do obejrzenia ciekawych spotkań.  

Wywiady:

Mgr inż. Grzegorz Góral - Absolwent kierunku rolnictwo

Screenshot 2021 05 24 MVI 5053 

Mgr inż. Krzysztof Biełuszka - Absolwent kierunku rolnictwo

Mgr inż. Krzysztof Biełuszka - Absolwent kierunku rolnictwo

 

Mgr inż. Jarosław Żebrowski - Asolwent kierunku rolnictwo

Mgr inż. Jarosław Żebrowski asolwent kierunku rolnictwo

 

Mgr inż. Szymon Frankiewicz - Absolwent kierunków gospodarka przestrzenna i rolnictwo

mgr inż. Szymon Frankiewicz absolwent 2 kierunków gospodarki przestrzennej i rolnictwa.