INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 24.09.2021 odbyły się warsztaty edukacyjne, w których udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim. Warsztaty prowadzone były przez pracowników Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Gości przywitały Władze Instytutu przedstawiając im jednocześnie ofertę edukacyjną naszej Uczelni. Następnie uczniowie wysłuchali wykładu pt „Rośliny przyprawowe i lecznicze” wygłoszonego przez dr hab. inż. Teresę Skrajną oraz brali czynny udział  w dyskusji na temat „Kontrowersje wokół pomocy socjalnej – pozytywne i negatywne skutki „rozdawania” pieniędzy” prowadzonej przez dr Tomasza Kacprzaka. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Pałacu Ogińskich

FOTOGALERIA