INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W ubiegłym tygodniu zmarł prof. dr hab. Janusz Pala.

Wspomnieniem z Kwartalnika Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach (poprzednio Wydziału Przyrodniczego) z 2011 roku, żegnamy Pana Profesora.

(tekst dostępny cyfrowo - poniżej oryginalnego pliku graficznego)

Informacje o prof. dr hab. Januszu Pała (poniżej w treści)

W czwartek 15 października br. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Pan prof. dr hab. Mirosław Minkina dokonał uroczystego otwarcia XXII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Wykład inauguracyjny pt. „Pogoda kosmiczna: co Słońce ma wspólnego z infrastrukturą energetyczną?” wygłosiła Pani dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, profesor Instytutu Matematyki naszego Uniwersytetu. Festiwal trwał trzy dni tj. do soboty 17 października.

W ramach XXII FNiS swoje wystąpienia zaprezentowało 23 wykładowców UPH, 2 doktorantów naszej Szkoły Doktorskiej i uczniowie z II LO im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa reprezentowało 3 pracowników: dr hab. inż. Marcin Becher, profesor uczelni, dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, profesor uczelni i dr inż. Bartosz Zegardło.

Tematy ich wykładów to:

„Recykling materiałów mineralnych w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego” (dr inż. Bartosz Zegardło )

 

 

oraz „Od skały do gleby” (dr hab. inż. Marcin Becher, profesor uczelni, dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, profesor uczelni)

 

nauka zdalna
ZARZĄDZENIE Nr 150/2020 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 15 października 2020 roku w sprawie tymczasowej zmiany organizacji kształcenia w UPH