INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

13 grudnia 2019 r. pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa wraz ze studentami kierunków Gospodarka przestrzenna i Rolnictwo prezentowali ofertę dydaktyczną Instytutu.

DSC 8452Promowaliśmy kierunki studiów:

 • Agroleśnictwo
 • Gospodarka przestrzenna
 • Rolnictwo

 

 

DSC 8492

20191119 105924

 W listopadzie bieżącego roku w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa  UPH w Siedlcach odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla tegorocznych maturzystów szkół branżowych.

W zajęciach uczestniczyło 87 uczniów techników działających przy  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim i Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie.

 

Realizowana tematyka zajęć obejmowała:

 

 • projektowanie terenu i obiektów gospodarskich: podczas warsztatów omówiono aspekty interdyscyplinarnej wiedzy obejmującej aspekty właściwego gospodarowania przestrzenią oraz projektowania obiektów budowlanych przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich – prowadzący dr inż. Bartosz Zegardło.
 • prognozowanie i pomiar elementów pogody: w ramach zajęć uczniowie wykonywali pomiary elementów pogody z wykorzystaniem psychrometru, termografu, barometru i barografu oraz luksomierza. Ponadto zapoznali się z dostępnymi w Internecie stronami z mapami synoptycznymi i prognozami pogody. Poznali zasady samodzielnego prognozowania pogody – prowadzący dr hab. Elżbieta Radzka, prof. uczelni.
 • biologiczną ochrona roślin przed szkodnikami:  uczestnicy warsztatów zapoznali się z najczęściej występującymi w uprawach rolniczych szkodnikami oraz możliwością ograniczania ich występowania przy wykorzystaniu biologicznych metod ochrony roślin. Oglądali owady, nicienie i grzyby entomopatogeniczne (owadobójcze). Sporządzali preparaty mikroskopowe przedstawiające zarodniki grzybów owadobójczych. Przeszczepiali fragmenty grzybni w celu wyhodowania jej w warunkach in vitro – prowadzący dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan.
 • uprawę muraw trawnikowych: realizowanie w ramach warsztatu zagadnienia dotyczyły przygotowania gleby do siewu nasion traw gazonowych, norm i techniki siewu, nawodnienia, nawożenia, koszenia, aeracji oraz diagnozowania i metod zwalczania chorób roślin tworzących trawnik – prowadzący dr hab. Jacek Sosnowski, prof. uczelni,
 • znaczenie próchnicy glebowej w środowisku: omówienie roli próchnicy glebowej w środowisku, jej zasobów i alternatywnych źródeł w agroekosytemie oraz metod jej oznaczania – prowadzący dr hab. Marcin Becher, prof. uczelni,
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem i zakresem wykonywanych analiz w Wydziałowym Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Przyrodniczych – prowadzący mgr Mateusz Borkowski

W dniu 21 listopada 2019 roku  w  Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. B.  Prusa 14 odbyła się Konferencja nt. „Produkt   tradycyjny – dobre praktyki na rynku żywności”.
74387941 2695897710431688 2123235886144421888 n1Konferencja została zorganizowana przez Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa w Porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie oraz  Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Mazowiecki.

W  konferencji uczestniczyło 136 osób, w tym przedsiębiorcy krajowi, pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, Instytutu Zootechniki i Rybactwa oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu, studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz społeczność lokalna. 

74387941 2695897710431688 2123235886144421888 n
Konferencję otworzyła Pani prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Pani Dziekan powitała wszystkich obecnych na konferencji, a w szczególności zaproszonych gości w osobach: Pana Krzysztofa Zaniewskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pana Jana Zwolińskiego Wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Panią Dorotę Dmowską-Paczuską -  Sekretarz Urząd Gminy w Siedlcach, Pana Józefa Jana Romańczuka - Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach, Panią Joannę Like – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, Panią Annę Kirchner - Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego „Podlasie w Siedlcach”, Panią Joannę Danielak-Oknińską - kierownik laboratorium Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach, Panią Irminę Sołowiej  - Tygodnik Siedlecki, Panią Kamilę Bukowską - Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu  oraz Panie - Magdalena Chojecka, Ewa Kąkolewska, Milena Andrzejczuk - ZS nr 4 w Siedlcach oraz Pani Agnieszka i Arkadiusz Tarczyńscy z Restauracji polsko-litewskiej  Kochanówka Arka Tarczyńskich w Siedlcach. Ponadto wystawców: Panią Bogusławę Redkowską - „Gościniec Goździejewski” Kąty Goździejewskie Drugie, Panie Edytę Jaśkowska i Agnieszkę Chyzińską - firma Krokus z Pająkowa, Pana Franciszka Kesler - producent oleju rzepakowego oraz  Panią Agnieszkę Piętkę -  wytwórcę serów podpuszczkowych, Pana Adriana Pachnika - właściciela Pasieki Pachniczówka z Grębkowa oraz przedstawicieli Piekarni Ratuszowa Radzikowscy z Siedlce i Spółdzielni Socjalnej  Zioła Siedleckie.

W czasie konferencji przedstawiono krótkie referaty pt.:

 1. „Surowce dla produktu tradycyjnego”  - prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska    Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa UPH w Siedlcach
 2.  „Ekologiczna produkcja drobiarska” – Pani dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga profesor uczelni   Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa UPH w Siedlcach
 3.  „Możliwości i bariery produktu tradycyjnego i regionalnego” – Wojciech Radzikowski Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Mazowiecki
 4. „Żywność tradycyjna i regionalna kontra żywność masowa” Pani  dr hab. Katarzyna Antosik profesor uczelni  Instytut Nauk o Zdrowiu  Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach
 5. „Lista produktów tradycyjnych”  Krzysztof Zaniewski  - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 6. „Nauka dla praktyki” dr Dawid Jaremko Wydziałowe Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Przyrodniczych UPH w Siedlcach
 7. „Produkt tradycyjny - dobre praktyki na rynku żywności” Pani Edyta Jaśkowska „Krokus” Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk S.J.

DSC04738

Moderatorami konferencji byli Pani dr inż. Agnieszka Ginter i Pan dr inż. Marek Niewęgłowski

Uczestnicy konferencji mieli okazję uczestniczyć w degustacji przygotowanych produktów tradycyjnych.