INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 02.12.2021r. na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach odbyło się seminarium „Rolnictwo w praktyce i teorii”, które przygotowali studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Agrobioinżynierii.