INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Agroleśnictwo

w semetrze zimowym roku akademickiego 2021-2022

 

 ROZKŁADY DLA STUDIÓW 1 STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 1: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 3: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Rolnictwo

 w semetrze zimowym roku akademickiego 2021-2022

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 1 STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 3: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 3 roku, semestr5: Plik PDF Rolnictwo 2 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 4 roku, semestr 7: Plik PDF Rolnictwo 3 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 2 STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 2: Plik PDF Rolnictwo 2 rok 2stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

 w semetrze zimowym roku akademickiego 2021-2022

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 1 STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla1 roku, semestr 1:
Plik PDF Gospodarka przestrzenna  1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 3:
Plik PDF Gospodarka przestrzenna  2 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 4 roku, semestr 7:
Plik PDF Gospodarka przestrzenna  2 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 2 STOPNIA
Studia stacjonarne                  

                      Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 2:                     

Plik PDF Gospodarka przestrzenna  1 rok 2 stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminarz zajęć na studiach niestacjonarnych rok akademicki 2021/2022

Do odczytania dokumentów PDF  niezbędny jest program Adobe Reader.