Rok Akademicki 2019/2020

kierunek rolnictwo i gospodarka przestrzenna

sem. letni

studia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I rok

-

II rok

dr hab. inż.  Katarzyna Rymuza, prof. uczelni

III rok

dr Tomasz Kacprzak

Rolnictwo Io

I rok

dr inż. Marek Niewęgłowski

II rok

dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni

III rok

mgr inż. Emilia Rzążewska

Rolnictwo IIo

  I rok    s. 1

dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni

 II rok    s. 3

dr hab. inż. Elżbieta Radzka, prof. uczelni

 

 

 

 

 

 

Wykaz opiekunów poszczególnych lat studiów
w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa w roku akademickim 2019/2020

kierunek rolnictwo i gospodarka przestrzenna

 

Studia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I rok

-

II rok

dr hab. inż.  Katarzyna Rymuza, prof. uczelni

III rok

dr inż. Milena Truba

IV rok

dr inż. Danuta Ługowska

Rolnictwo Io

I rok

dr inż. Marek Niewęgłowski

II rok

dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni

III rok

mgr inż. Emilia Rzążewska

IV rok

dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni

Rolnictwo IIo

I rok

dr hab. Elżbieta Radzka

II rok

 

 

Studia niestacjonarne

Rolnictwo Io

I rok

-

II rok

-

III rok

-

IV rok

dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan                              

Rolnictwo IIo

I rok

-

II rok

-

Wykaz opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Agronomii
w roku akademickim 2017/2018

kierunek rolnictwo i gospodarka przestrzenna

 

Studia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I rok

dr inż. Milena Truba

II rok

dr inż. Danuta Ługowska

III rok

dr inż. Tomasz Kacprzak

IV rok

dr hab. Katarzyna Rymuza

Rolnictwo Io

I rok

mgr inż. Emilia Rzążewska

II rok

dr hab. Beata Wiśniewska-Kadżajan

III rok

dr hab. Andrzej Wysokiński

IV rok

dr inż. Krzysztof Kapela

Rolnictwo IIo

I rok

dr inż. Krzysztof Kapela

II rok

Dr hab. Agata Grużewska

 

Studia niestacjonarne

Rolnictwo Io

I rok

brak roku

II rok

Dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan

III rok

brak roku

IV rok

Dr hab. Krzysztof Pakuła

Rolnictwo IIo

I rok

Dr hab. Krzysztof Pakuła

II rok

dr hab. Marek Gugała