INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 21 listopada 2019 roku  w  Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. B.  Prusa 14 odbyła się 74387941 2695897710431688 2123235886144421888 n1
Konferencja nt. „Produkt   tradycyjny – dobre praktyki na rynku żywności”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa w Porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie oraz  Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Mazowiecki.

W  konferencji uczestniczyło 136 osób, w tym przedsiębiorcy krajowi, pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, Instytutu Zootechniki i Rybactwa oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu, studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz społeczność lokalna. 

74387941 2695897710431688 2123235886144421888 n
Konferencję otworzyła Pani prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Pani Dziekan powitała wszystkich obecnych na konferencji, a w szczególności zaproszonych gości w osobach: Pana Krzysztofa Zaniewskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pana Jana Zwolińskiego Wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Panią Dorotę Dmowską-Paczuską -  Sekretarz Urząd Gminy w Siedlcach, Pana Józefa Jana Romańczuka - Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach, Panią Joannę Like – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, Panią Annę Kirchner - Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego „Podlasie w Siedlcach”, Panią Joannę Danielak-Oknińską - kierownik laboratorium Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach, Panią Irminę Sołowiej  - Tygodnik Siedlecki, Panią Kamilę Bukowską - Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu  oraz Panie - Magdalena Chojecka, Ewa Kąkolewska, Milena Andrzejczuk - ZS nr 4 w Siedlcach oraz Pani Agnieszka i Arkadiusz Tarczyńscy z Restauracji polsko-litewskiej  Kochanówka Arka Tarczyńskich w Siedlcach. Ponadto wystawców: Panią Bogusławę Redkowską - „Gościniec Goździejewski” Kąty Goździejewskie Drugie, Panie Edytę Jaśkowska i Agnieszkę Chyzińską - firma Krokus z Pająkowa, Pana Franciszka Kesler - producent oleju rzepakowego oraz  Panią Agnieszkę Piętkę -  wytwórcę serów podpuszczkowych, Pana Adriana Pachnika - właściciela Pasieki Pachniczówka z Grębkowa oraz przedstawicieli Piekarni Ratuszowa Radzikowscy z Siedlce i Spółdzielni Socjalnej  Zioła Siedleckie.

W czasie konferencji przedstawiono krótkie referaty pt.:

  1. „Surowce dla produktu tradycyjnego”  - prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska    Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa UPH w Siedlcach
  2.  „Ekologiczna produkcja drobiarska” – Pani dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga profesor uczelni   Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa UPH w Siedlcach
  3.  „Możliwości i bariery produktu tradycyjnego i regionalnego” – Wojciech Radzikowski Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Mazowiecki
  4. „Żywność tradycyjna i regionalna kontra żywność masowa” Pani  dr hab. Katarzyna Antosik profesor uczelni  Instytut Nauk o Zdrowiu  Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach
  5. „Lista produktów tradycyjnych”  Krzysztof Zaniewski  - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  6. „Nauka dla praktyki” dr Dawid Jaremko Wydziałowe Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Przyrodniczych UPH w Siedlcach
  7. „Produkt tradycyjny - dobre praktyki na rynku żywności” Pani Edyta Jaśkowska „Krokus” Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk S.J.

DSC04738

Moderatorami konferencji byli Pani dr inż. Agnieszka Ginter i Pan dr inż. Marek Niewęgłowski

Uczestnicy konferencji mieli okazję uczestniczyć w degustacji przygotowanych produktów tradycyjnych.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2019/ 2020. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 25.10.2019 r.
O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2019.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 15/2019 Rektora UPH z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) podpisane przez dyrektora Państwa instytutu oraz przez uczelnię przyjmującą.
  2. Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2019/20) podpisane przez dyrektora instytutu i koordynatora instytutowego.

Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.

image001

Do 20 października br. można przesyłać zgłoszenia do 9. edycji konkursu, w którym nagradzane są projekty ze wszystkich typów uczelni zrealizowane zespołowo (w całości lub w istotnej części) między 1 października 2018 roku a 30 września 2019 roku. 

W tym roku nagrody zostaną rozdane w aż 11 kategoriach. Instrukcja przygotowania zgłoszenia znajduje się pod adresem: https://tiny.pl/tprt3, a formularze konkursowe i regulamin pod adresem: http://konkurs.struna.edu.pl/.

Koła naukowe, które przyślą najciekawsze zgłoszenia zostaną zaproszone do etapu finałowego, który odbędzie się 16 listopada 2019 r. w Warszawie. Tego samego dnia wieczorem odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone statuetki i nagrody od sponsorów.                                     

Konkurs StRuNa jest częścią Programu StRuNa realizowanego przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom" pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów „Studencki Ruch Naukowy". W roku 2019 przewidziano nagrody w kategoriach: Projekt Roku 2019, StRuNa-Med 2019, StRuNa-Human 2019, StRuNa-Science 2019, StRuNa-Tech 2019, StRuNa-Art 2019, Wyprawa Roku 2019, Konferencja Roku 2019, Opiekun Naukowy Roku 2019, Debiut Roku 2019 i Koło Naukowe Roku 2019.

 


Kontakt

kontakt

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09

e-mail: irio@uph.edu.pl

Realizacja zajęć on-line

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2