Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Rolnictwo

w semetrze letnim roku akademickiego 2019-2020

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku, semestr 2: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku, semestr 4: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku, semestr 6: Plik PDF
Studia niestacjonarne

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA

Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku, semestr 1: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku, semestr 3: Plik PDF
Studia niestacjonarne
 

 

 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

w semetrze  letnim roku akademickiego 2019-2020

 

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla II roku, semestr 4: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku, semestr 5: Plik PDF
 
 
terminarz zajęć na studiach niestacjonarnych rok akademicki 2019/2020
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.