INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Komisja ds. promocji kierunków

dr hab. inż. Elżbieta Radzka, prof. uczelni – przewodniczący;

dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni;

dr hab. inż. Robert Rosa, prof. uczelni;

dr inż. Krzysztof Kapela;

dr inż. Marek Niewęgłowski;

dr inż. Bartosz Zegardło;

dr Ewa Miłkowska;

mgr inż. Emilia Rzążewska.

 

Komisja ds. weryfikacji obronionych prac dyplomowych na kierunku gospodarka przestrzenna

prof. dr hab. inż. Anna Płaza – przewodnicząca;

dr Tomasz Kacprzak;

dr Ewa Miłkowska.

 

Komisja ds. weryfikacji obronionych prac dyplomowych na kierunku rolnictwo

dr hab. inż. Agata Grużewska, prof. uczelni – przewodnicząca;

dr hab. inż. Marcin Becher, prof. uczelni;

dr hab. inż. Jolanta Franczuk, prof. uczelni.

 

Komisja ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się, prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych na kierunku rolnictwo I i II stopnia

dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni – przewodnicząca;

prof. dr hab. inż.  Anna Zaniewicz-Bajkowska;

dr hab. Beata Kuziemska, prof. uczelni.

 

Komisja ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się, prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych na kierunku gospodarka przestrzenna

dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni – przewodnicząca;

dr inż. Maria Ługowska;

dr Ewa Miłkowska.

 

Komisja ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się, prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich III stopnia

prof. dr hab. inż. Wanda Wadas – przewodnicząca;

prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz;

prof. dr hab. inż. Cezary Tkaczuk.

 

Komisja ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się, prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych na kierunku agroleśnictwo

dr hab. inż. Teresa Skrajna – przewodnicząca;

dr Dawid Jaremko;

dr inż. Marek Niewęgłowski.

 

Komisja ds. badań naukowych

prof. dr hab. inż. Krystyna Zarzecka – przewodniczący;

prof. dr hab. inż. Marek Gugała – członek.

prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz – członek;

prof. dr hab. inż. Wanda Wadas – członek;

dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. uczelni – członek.

 

 

Komisja ds. podziału środków finansowych na działalność badawczą

prof. dr hab. inż. Antoni Bombik – przewodniczący;

dr hab. inż. Andrzej Wysokiński, prof. uczelni – członek;

dr inż. Krzysztof Kapela – członek.

 

Komisja ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się, prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych na kierunku gospodarka przestrzenna II stopnia

dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni – przewodnicząca;

dr inż. Maria Ługowska – członek;

dr Ewa Miłkowska – członek.

 

Komisja ds. weryfikacji obronionych prac dyplomowych na kierunku gospodarka przestrzenna II stopnia w następującym składzie:

prof. dr hab. inż. Anna Płaza – przewodnicząca;

dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan – członek;

dr Ewa Miłkowska – członek.

 

Komisja ds. opiniowania tytułów prac dyplomowych

prof. dr hab. inż. Krystyna Zarzecka – przewodniczący;

prof. dr hab. inż. Antoni Bombik – członek;

dr hab. inż. Marcin Becher, prof. uczelni – członek;

dr hab. inż. Robert Rosa, prof. uczelni – członek;

dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni – członek.

 

 

Zespół ds. Ewaluacji Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. uczelni – przewodniczący;

prof. dr hab. inż. Cezary Tkaczuk – członek;

dr hab. inż. Marcin Becher, prof. uczelni – członek;

dr inż. Krzysztof Kapela – członek.

 

 

Zespół ds. programu studiów

dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni – przewodnicząca;

dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni – koordynator kierunku gospodarka przestrzenna I i IIo;

dr hab. inż. Elżbieta Radzka, prof. uczelni – koordynator kierunku rolnictwo I i IIo;

dr hab. inż. Robert Rosa, prof. uczelni – koordynator kierunku agroleśnictwo Io;

dr hab. inż. Marcin Becher, prof. uczelni – członek ;

dr hab. inż. Andrzej Wysokiński, prof. uczelni – członek;

dr Dawid Jaremko – członek;

dr inż. Bartosz Zegardło – członek;

dr inż. Henryk Brodowski, Wójt Gminy Siedlce - przedstawiciel z terenu;

mgr Iwona Księżopolska, Wójt Gminy Mokobody - przedstawiciel z terenu;

mgr inż. Iwona Pakuła, ZS nr 3 w Łukowie - przedstawiciel z terenu;

mgr inż. Adam Skrajny, Asdróg usługi projektowe i doradztwo w zakresie inżynierii lądowej - przedstawiciel z terenu;

Paweł Perciński- przedstawiciel studentów kierunku agroleśnictwo;

Weronika Grochowska - przedstawiciel studentów kierunku gospodarka przestrzenna;

Rzążewski Eryk - przedstawiciel studentów kierunku rolnictwo.