INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

14 marca 2023 roku w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbył się „Dzień z Gospodarką przestrzenną”. Intencją organizatorów było przedstawienie gospodarki przestrzennej jako nauki interdyscyplinarnej, jej roli w kształtowaniu środowiska życia człowieka, ale przede wszystkim jako ciekawego, dającego ogromne możliwości zawodowe, kierunku studiów. W wykładach i warsztatach, przygotowanych przez pracowników naszego Instytutu, uczestniczyła ponad 500 osobowa grupa młodzieży i nauczycieli z następujących szkół średnich:

  • I LO im. B. Prusa w Siedlcach,
  • II LO im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, 
  • IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach,
  • I Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach,
  • I LO w Łosicach,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Gen. J. Bema w Siedlcach,
  • Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,
  • Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie.

Tematyka zajęć była bardzo różnorodna i dotyczyła m.in. teledetekcji, komputerowego projektowania małej architektury i terenów zieleni, statystyki, monitoringu środowiska, rewitalizacji, inwazyjnych gatunków roślin, strategii smart village, przedsiębiorczości, badania pogody, właściwości mokradeł oraz oceny jakości i zalet wody „kranówki”. Mamy nadzieję, że wydarzenie to wejdzie na stałe do kalendarza akademickiego. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym gościom za przybycie i zapraszamy ponownie!