INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W ubiegłym tygodniu zmarł prof. dr hab. Janusz Pala.

Wspomnieniem z Kwartalnika Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach (poprzednio Wydziału Przyrodniczego) z 2011 roku, żegnamy Pana Profesora.

(tekst dostępny cyfrowo - poniżej oryginalnego pliku graficznego)

Informacje o prof. dr hab. Januszu Pała (poniżej w treści)

Prof. zw. dr hab. Janusz Pala

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Trudno jest sylwetkę Pana Prof. dr hab. Janusza Pala, ubrać w schemat suchych faktów.

Sala wykładowa jest pełna. Czyj to wykład? Pewnie Profesora Pali. (...)

Na wykładzie Pana Profesora Janusza Pala, można było słuchać, słuchać, słuchać...

Pan Profesor wprowadzał nas w tajniki genetyki, hodowli roślin, inżynierii genetycznej i biotechnologii w szczególny i fascynujący sposób. Odkrywał przed nami tajniki przyrody, uniwersalne prawa nią rządzące. Poruszał tematy znane, jak i te, które do dzisiejszego dnia budzą kontrowersje w świecie nauki. Obudził w nas, studentach i współpracownikach ciekawość świata. Pan Profesor, oprócz dydaktycznych, posiada również olbrzymie zdolności i talenty organizatorskie, o czym świadczy powierzenie funkcji Prodziekana Wydziału Rolniczego. Pełniąc tę funkcję przez dwie kadencje mieliśmy możliwość poznania kolejnych wspaniałych cech Pana Profesora: miłości i oddania studentom. Pan Profesor nie tylko przekazywał wiedzę swoim wychowankom, ale troszczył się również o nich samych, pomagając w wielu przypadkach rozwiązywać osobiste problemy życiowe i rodzinne.

Cechą, która wyróżnia Naszego Profesora, jest wielki szacunek dla młodych ludzi; studentów i współpracowników. Takie podejście powodowało, że nie wypadało nic nie umieć na zajęciach Pana Profesora.

Rozbudzał nasze ambicje, „zmuszał" do pracy i poszukiwania interdyscyplinarnych aspektów naszych badań.

Efektem działalności Pana Profesora są nasze wspólne badania i publikacje dotyczące zastosowania sieci neuronowych w badaniach rolniczych (pierwsza publikacja na ten temat w Polsce), badań radiacyjnych i zastosowania mutagenezy w hodowli roślin, badań nad roślinami alternatywnymi (galega, gryka, proso), zastosowania analizy ścieżkowej metod wielowymiarowych w ocenie zależności między cechami roślin i ich wpływu na plonowanie. Fascynowały nas Jego poglądy na temat genetycznych uwarunkowań zachowań ludzi, historii społeczeństw; wynikających z nich praw ekonomicznych oraz ich aspektów termodynamicznych; „zasad i praw funkcjonowania przyrody jako przejawu pierwotnego planu zaprogramowanego wszechświata".

Pan Profesor Janusz Pala jest autorem i współautorem blisko 100 publikacji, 8 podręczników, 2 skryptów. Wypromował pięciu doktorów oraz około 200 inżynierów i magistrów rolnictwa.

Pan Profesor Janusz Pala jest twórcą „Polskiej Szkoły Mutagenezy". Był kilkukrotnym stypendystą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Organizacji ds. Wyżywienia (FAO). Napisał pierwszą w Polsce monografię dotyczącą stosowania promieni jonizujących w rolnictwie pt. „Badania radiacyjne w rolnictwie" (PWRiL,1969)

W swoich badaniach analizował wpływ różnych dawek promieni gamma na zwiększenie zakresu zmienności cech u jęczmienia i fasoli zwyczajnej, biologię wybranych mutantów, ich radioodporność i częstość mutowania roślin. To dzięki jego zdolnościom organizacyjnym hodowcy roślin mogli wzbogacać swój materiał wyjściowy mutantami uzyskanymi z pomocą bomby kobaltowej zainstalowanej w IHAR Radzików, gdzie był wieloletnim dyrektorem Zakładu Doświadczalnego. Tam też zorganizował pierwszy w Polsce Zakład Radiobiologii i został jego kierownikiem.

Praca Pana Profesora została wielokrotnie doceniona. Otrzymał wiele medali i odznaczeń, np.: „Złoty Krzyż Zasługi", „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski", „Medal Komisji Edukacji Narodowej", „Za Zasługi dla Powiatu Pruszkowskiego", „Za Zasługi dla woj. Warszawskiego", „Medal 1000-lecia Państwa Polskiego", odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa", Nagrodę III Stopnia Państwowej Rady ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej za pracę doktorską oraz kilka nagród 7.M. Rektora AP.

W 2004 r. Pan Profesor Janusz Pala przeszedł na zasłużoną emeryturę. Trudno jednak było nam uwierzyć by, Nasz Profesor „spoczął na laurach". Niewiele się pomyliliśmy. W chwili obecnej, Pan Profesor jest Członkiem Zespołu Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, pracuje na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

To, kim jesteśmy w życiu zawodowym i prywatnym w znacznej mierze zawdzięczamy Panu Profesorowi i za to pragniemy złożyć szczere i gorące podziękowania

wdzięczni wychowankowie