Zespół badawczy Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej

green

Skład:

1. dr hab. inż. Elżbieta Radzka, prof. uczelni - Kierownik zespołu

tel. 25 643 1351

2. dr hab. inż. Jolanta Jankowska, prof. uczelni

tel. 25 643 1311

3. dr hab. inż. Jan Woliński,  prof. uczelni

tel. 25 643 1370

4. dr inż. Krzysztof Kapela,  adiunkt

tel. 25 643 1327

5. mgr inż. Monika Kożuchowska,  specjalista i-t

tel. 25 643 1310

Zespół badawczy Agrotechnologii

Skład:

1. prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska –  Kierownik zespołu

tel. 25 643 1280

2. prof. dr hab. Marek Gugała

tel. 25 643 1304

3. prof. dr hab. Anna Płaza

tel. 25 643 1281

4. prof. dr hab. Krystyna Zarzecka

tel. 25 643 1282

5. mgr inż. Emilia Rzążewska, asystent

tel. 25 643 1237

6. dr inż. Anna Cybulska,  specjalista i-t

tel. 25 643 1279

7. mgr Bożena Głuszczak,  specjalista i-t

tel. 25 643 1307

Zespół badawczy Chemii Środowiska, Gleby i Nawożenia Roślin

Skład:

1. dr hab. Beata Kuziemska, prof. uczelni Kierownik zespołu

tel. 25 643 1356

2. prof. dr hab. Barbara Symanowicz

tel. 25 643 1384

3. dr hab. inż. Marcin Becher, prof. uczelni

tel. 25 643 1291

4. dr hab. inż. Krzysztof Pakuła,  prof. uczelni

tel. 25 643 1291

5. dr hab. inż. Andrzej Wysokiński,  prof. uczelni

tel. 25 643 1386

6. dr Dawid Jaremko, adiunkt

tel. 25 643 1385

7. mgr inż. Maria Popek,  samodzielny technik i-t

tel. 25 643 1289

8. mgr inż. Monika Kożuchowska,  specjalista i-t

tel. 25 643 1288

Zespół badawczy Ekologii i Przekształceń Środowiska

Skład:

1. prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska – Kierownik zespołu

tel. 25 643 1292

2. dr hab. inż. Teresa Skrajna, prof. uczelni

tel. 25 643 1300

3. dr hab. inż. Zofia Rzymowska, prof. uczelni

tel. 25 643 1300

4. dr inż. Maria Ługowska, adiunkt

tel. 25 643 1301

5. dr Mirosław Meksuła, adiunkt

tel. 25 643 1301

6. dr inż. Małgorzata Wyrzykowska,  specjalista i-t

tel. 25 643 1301

Zespół badawczy Ekonomiki Rolnictwa i Leśnictwa

Skład:

1. dr hab. inż. Agata Grużewska, prof. uczelni Kierownik zespołu

tel. 25 643 1247

2. dr Tomasz Kacprzak, adiunkt

tel. 25 643 1335

3. dr inż. Marek Niewęgłowski, adiunkt

tel. 25 643 1315

4. Olimpia Tararuj, starszy technik i-t

tel. 25 643 1252

Zespół badawczy Kształtowania i Ochrony Środowiska

Skład:

1. prof. dr hab. Kazimierz Jankowski – Kierownik zespołu 

tel. 25 643 1320

2. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska,  prof. uczelni

tel. 25 643 1319

3. dr hab. inż.  Jacek Sosnowski, prof. uczelni

tel. 25 643 1383

4. dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni

tel. 25 643 1329

5. dr inż. Milana Truba, adiunkt

tel. 25 643 1318

6. mgr inż. Małgorzata Przytuła, specjalista i-t

tel. 25 643 1318

Zespół badawczy Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej

Skład:

1. prof. dr hab. Antoni Bombik Kierownik zespołu

tel. 25 643 1263

2. dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni

tel. 25 643 1246

3. dr Ewa Miłkowska, adiunkt

tel. 25 643 1246

4. dr inż. Bartosz Zegardło, adiunkt

tel. 25 643 1322

5. mgr Maria Łukasiewicz, starszy specjalista i-t

tel. 25 643 1275

Zespół badawczy Ochrony Roślin

Skład:

1. prof. dr hab. Cezary Tkaczuk Kierownik zespołu

tel. 25 643 1359

2. dr inż. Anna Majchrowska,  adiunkt

tel. 25 643 1313

3. dr Anna Król,  asystent

tel. 25 643 1302

4. mgr Bożena Głuszczak, specjalista i-t

tel. 25 643 1312

Zespół badawczy Produkcji Ogrodniczej

Skład:

1. prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska –  Kierownik zespołu

tel. 25 643 1277

2. prof. dr hab. Wanda Wadas

tel. 25 643 1296

3. dr hab. inż. Jolanta Franczuk, prof. uczelni

tel. 25 643 1277

4. dr hab. inż. Robert Rosa, prof. uczelni

tel. 25 643 1341

5. dr hab. inż. Edyta Kosterna – Kelle, adiunkt

tel. 25 643 1341

6. dr inż. Agnieszka Ginter, adiunkt

tel. 25 643 1341

7. mgr  Krystyna Chromińska, samodzielny technik i-t

tel. 25 643 1276