INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Czytaj więcej....

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Pan Prof. dr hab. Cezary Tkaczuk został powołany w skład Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.  

Do zadań zespołu należy ocena wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców; ocena wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendiów, przedstawienie ministrowi wyników ocen wniosków.

Inauguracja Zespołu