INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

20191119 105924

 W listopadzie bieżącego roku w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa  UPH w Siedlcach odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla tegorocznych maturzystów szkół branżowych.

W zajęciach uczestniczyło 87 uczniów techników działających przy  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim i Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie.

 

Realizowana tematyka zajęć obejmowała:

 

  • projektowanie terenu i obiektów gospodarskich: podczas warsztatów omówiono aspekty interdyscyplinarnej wiedzy obejmującej aspekty właściwego gospodarowania przestrzenią oraz projektowania obiektów budowlanych przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich – prowadzący dr inż. Bartosz Zegardło.
  • prognozowanie i pomiar elementów pogody: w ramach zajęć uczniowie wykonywali pomiary elementów pogody z wykorzystaniem psychrometru, termografu, barometru i barografu oraz luksomierza. Ponadto zapoznali się z dostępnymi w Internecie stronami z mapami synoptycznymi i prognozami pogody. Poznali zasady samodzielnego prognozowania pogody – prowadzący dr hab. Elżbieta Radzka, prof. uczelni.
  • biologiczną ochrona roślin przed szkodnikami:  uczestnicy warsztatów zapoznali się z najczęściej występującymi w uprawach rolniczych szkodnikami oraz możliwością ograniczania ich występowania przy wykorzystaniu biologicznych metod ochrony roślin. Oglądali owady, nicienie i grzyby entomopatogeniczne (owadobójcze). Sporządzali preparaty mikroskopowe przedstawiające zarodniki grzybów owadobójczych. Przeszczepiali fragmenty grzybni w celu wyhodowania jej w warunkach in vitro – prowadzący dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan.
  • uprawę muraw trawnikowych: realizowanie w ramach warsztatu zagadnienia dotyczyły przygotowania gleby do siewu nasion traw gazonowych, norm i techniki siewu, nawodnienia, nawożenia, koszenia, aeracji oraz diagnozowania i metod zwalczania chorób roślin tworzących trawnik – prowadzący dr hab. Jacek Sosnowski, prof. uczelni,
  • znaczenie próchnicy glebowej w środowisku: omówienie roli próchnicy glebowej w środowisku, jej zasobów i alternatywnych źródeł w agroekosytemie oraz metod jej oznaczania – prowadzący dr hab. Marcin Becher, prof. uczelni,
  • zapoznanie się z funkcjonowaniem i zakresem wykonywanych analiz w Wydziałowym Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Przyrodniczych – prowadzący mgr Mateusz Borkowski

20191119 11011220191119 105924IMG 20191126 133932IMG 20191127 103617
IMG 20191127 114305IMG 20191127 115047IMG 20191127 123426IMG ikona

 


Kontakt

Dłonie użytkownika na włączonym tablecie

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09

e-mail: irio@uph.edu.pl

Realizacja zajęć on-line

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2