• image
  • image
  • image
  • image
  • image

 oferta

 

agroles

inzynieria2

rolnictwo

gospodarka

 gpdereg

 studia

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią, która powstała w Siedlcach w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa z misją kształcenia młodzieży, głównie kadry pedagogicznej dla potrzeb regionu. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 1 października 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską. Dnia 1 października 2010 roku uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

ksztalcenie

 

Jak kształcimy?

Kierunek Rolnictwo, Wydziału Przyrodniczego, posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I, II i III stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prowadzi także studia podyplomowe. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

 

wyposazenie

 

Doskonale wyposażone sale ...

  • Doskonale wyposażone sale przedmiotowe, sale wykładowe i labolatoryjne,
  • 1000 miejsc w czterech Domach Studenta odznaczających się wysokim standardem,
  • Nowoczesna Biblioteka Główna.

 

 ogloszenia

aktual

      We wtorek 13 czerwca 2017 roku na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyły się warsztaty dla dzieci z oddziału przedszk

olnego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie.

   Młodych odkrywców na zajęcia warsztatowe zaprosiła Pani prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska, prodziekan ds. rozwoju. Składały się one z trzech paneli:

 

„tajemnicza chemia”,

 DSCF5387

„owoce i warzywa w odżywianiu człowieka”,

 

 * „jak postępować z psem”.

 

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci, które wróciły do domu pełne wrażeń. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili pracownicy Instytutu Agronomii oraz Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt: dr hab. Jolanta Franczuk, dr Wioleta Byszewska, dr inż. Elżbieta Horoszewicz, mgr Krystyna Chromińska, dr hab. Robert Rosa, mgr inż. Emilia Rzążewska.

 

Nowy numer!

Rysunek11

Nowy numer!

okadka

  umowa

   W dniu 22 kwietnia, JM Rektor Tamara Zacharuk podpisała umowę z Dyrektorem mgr Alfredem Bajeną o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Zespołem Szkół Rolniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie (Powiat Siemiatycze).

    Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad współdziałania pomiędzy Szkołą a UPH, wynikających z dążenia do udoskonalenia procesu dydaktycznego, podnoszenia jakości kształcenia i popularyzowania nauki. W trakcie podpisania umowy obecni byli także: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH, Prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, Dziekan Wydziału Przyrodniczego, dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, dr Jolanta Brodowska-Szewczuk, Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

   Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Szkoły działań polegających na objęciu patronatem oddziałów klasowych o profilu:

 

  • technik ekonomista,
  • technik informatyk,
  • technik architektury krajobrazu,

 

które funkcjonować będą ze statusem „klas akademickich”. Okazane zostanie wsparcie dla realizowanego przez Szkołę procesu edukacyjnego poprzez działania związane z przygotowywaniem młodzieży do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydziale Nauk Ścisłych oraz Wydziale Przyrodniczym UPH. Przeprowadzone zostaną cykliczne zajęcia przez nauczycieli akademickich. Odbędą się otwarte wykłady tematyczne realizowane w budynkach UPH, skierowane m. in. do uczniów i nauczycieli Szkoły. Zaoferowane zostaną cykle spotkań z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, w tym realizacji projektów naukowo-badawczych. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego odpowiedzialni za współpracę zostali prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, Prorektor ds. studiów, dr hab. Jarosław Kardas, prof. UPH, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, Dziekan Wydziału Przyrodniczego. Natomiast ze strony Szkoły kierować wspólnymi działaniami będą: mgr Alfred Bajena, dyrektor i mgr Marta Jakimiuk, wicedyrektor.