Kierunek ROLNICTWO

 ROLNICTWO TO PRZYSZŁOŚĆkolekcja

WARTO STUDIOWAĆ ROLNICTWO – POPYT NA ŻYWNOŚĆ ROŚNIE

Zachęcamy do studiowania na kierunku ROLNICTWO na Wydziale Przyrodniczym. Koszty studiowania są niskie, ukończenie studiów I0 daje prestiżowy dyplom inżyniera.

Naszym studentom pomagamy:

- zarobić na wakacyjnych praktykach zagranicznych,

- odbyć staż po studiach.

Nasi studenci biorą udział w wymianie międzynarodowej (USA).

W ramach programu Erasmus/Sokrates studenci kierunku ROLNICTWO mają możliwość studiowania za granicą

Absolwenci kierunku ROLNICTWO pracują w:

 • - Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,terenowe
 • - Agendach Rządowych,
 • - Ośrodkach Doradztwa Rolniczego,
 • - samorządach lokalnych,
 • - przedsiębiorstwach obsługi rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • - bankach spółdzielczych i komercyjnych,

Absolwenci kierunku ROLNICTWO prowadzą własne gospodarstwa rolne i skutecznie korzystają z funduszy Unijnych.

Absolwenci kierunku ROLNICTWO prowadzą własne firmy i odnoszą sukcesy.

Chętnym oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne

3,5 - letnie studia inżynierskie I0

1,5 - letnie studia magisterskie uzupełniające II0 ze specjalnościami:warzywa1

• Agrobiznes
• Agronomia z architekturą krajobrazu;
• Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska.

Zdjcie-0107

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 GOSPODARKA PRZESTRZENNA – NOWY KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ

IMGP0087Zachęcamy do studiowania na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA na Wydziale Przyrodniczym. Koszty studiowania są niskie, ukończenie studiów I0 daje prestiżowy dyplom inżyniera.

Studenci kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA w ramach programu Erasmus/Sokrates mogą studiować za granicą.

Studenci kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w jednym z krajów:

 • Wielka Brytania
 • Szwajcaria
 • Niemcy
 • Francja
 • Holandia USA i inne
 • biurach projektowych,
 • administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju i doradztwa.

Nasi absolwenci mogą pracować w:SDC11559

 • biurach projektowych,
 • administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju i doradztwa.

Absolwenci kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA mogą prowadzić własne firmy i odnosić sukcesy.

Chętnym oferujemy 3,5 - letnie studia inżynierskie I0stacjonarne i niestacjonarne