inzynieria2

Studia I-stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna przygotowują absolwenta do podejmowania działań w zakresie szeroko rozumianej produkcji bioenergetycznej, racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony.

1 inzynieria
Absolwent posiada aktualną wiedzę dotyczącą  źródeł energii odnawialnej oraz ochrony środowiska przyrodniczego w zakresie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych ze środowiskiem przyrodniczym:

  • w administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
  • organach inspekcji ochrony środowiska,
  • firmach poszukujących specjalistów łączących wiedzę rolniczą z przyrodniczą.

Realizowane w trakcie studiów praktyki uwzględniają udział pracodawców w rozwijaniu Jego kompetencji zawodowych.

Po studia inżynierskich I stopnia, absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich II stopnia.

Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.