INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Rok akademicki 2020/2021

studia stacjonarne

 

Rocznik Opiekun
Agroleśnictwo 1 stopnia
1 rok                         dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. uczelni
Gospodarka przestrzenna 1 stopnia
1 rok dr inż. Bartosz Zegardło
2 rok
3 rok dr hab. inż.  Katarzyna Rymuza, prof. uczelni
4 rok dr Tomasz Kacprzak
Gospodarka przestrzenna 2 stopnia
1 rok dr hab. inż.  Elżbieta Malinowska, prof. uczelni
Rolnictwo 1 stopnia
1 rok dr hab. inż. Teresa Skrajna, prof. uczelni
2 rok dr inż. Marek Niewęgłowski
3 rok dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni
4 rok mgr inż. Emilia Rzążewska 
Rolnictwo 2 stopnia
1 rok dr inż Krzysztof Kapela
2 rok dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni