INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Rok akademicki 2020/2021

studia stacjonarne

 

Rocznik Opiekun
Agroleśnictwo 1 stopnia
1 rok dr inż. Majchrowska-Safaryan Anna
2 rok                         dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. uczelni
Gospodarka przestrzenna 1 stopnia
1 rok dr inż. Milena Truba
2 rok dr inż. Bartosz Zegardło .
4 rok dr hab. inż.  Katarzyna Rymuza, prof. uczelni
Gospodarka przestrzenna 2 stopnia
1 rok (2 i 3 semestr) dr hab. inż.  Elżbieta Malinowska, prof. uczelni
Rolnictwo 1 stopnia
2 rok dr hab. inż. Teresa Skrajna, prof. uczelni
3 rok dr inż. Marek Niewęgłowski
4 rok dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni
Rolnictwo 2 stopnia
1 rok (2 i 3 semestr) dr inż Krzysztof Kapela