INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uwaga!

Szanowni Państwo
Informuję iż realizacja zajęć dydaktycznych po 18 kwietnia 2021 r. odbywać się będzie w dotychczasowej formule - wszystkie zajęcia w trybie zdalnym, z wyjątkiem seminariów magisterskich na 3 semestrze studiów II stopnia.
Z poważaniem
prof. dr hab. Marek Gugała
Dziekan Wydziału Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach
 __________________________________________________________________________________
 
 
 
 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Agroleśnictwo

w semetrze letnim roku akademickiego 2020-2021

 

 ROZKŁADY DLA STUDIÓW 1 STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 2: Plik PDF Agroleśnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Rolnictwo

 w semetrze letnim roku akademickiego 2020-2021

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 1 STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 2: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 4: Plik PDF Rolnictwo 2 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 3 roku, semestr 6: Plik PDF Rolnictwo 3 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 2 STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 1: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 2 stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 3: Plik PDF Rolnictwo 2 rok 2stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

 w semetrze letnim roku akademickiego 2020-2021

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 1 STOPNIA
Studia stacjonarne

Rozkład zajęć dla1 roku, semestr 2:

Plik PDF Gospodarka przestrzenna  1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

Rozkład zajęć dla 3 roku, semestr 6:

Plik PDF Gospodarka przestrzenna  2 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 2 STOPNIA
Studia stacjonarne                  

                               Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 1:     

Plik PDF Gospodarka przestrzenna  1 rok 2 stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Terminarz zajęć na studiach niestacjonarnych rok akademicki 2020/2021

Do odczytania dokumentów PDF  niezbędny jest program Adobe Reader.