INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 UWAGA!
Studenci 1 semestru studiów II stopnia na kierunkach: rolnictwo i gospodarka przestrzenna
rozpoczynają zajęcia 28 lutego 2022 roku
 
 
 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Agroleśnictwo

w semetrze letnim roku akademickiego 2021-2022

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 1 STOPNIA, studia stacjonarne

 

Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 2: Plik PDF  WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 4: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

 

 

 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Rolnictwo

 w semetrze letnim roku akademickiego 2021-2022

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 1 STOPNIA, studia stacjonarne

 

Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 4: Plik PDF  WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 3 roku, semestr 6: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

 

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 2 STOPNIA, studia stacjonarne

 

Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 1, obowiązujący do 8 kwietnia
Plik PDF  WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 1, obowiązujący od 11 kwietnia
Plik PDF WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 3: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

 

 
 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

 w semetrze letnim roku akademickiego 2021-2022

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 1 STOPNIA, studia stacjonarne

 

Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 2: Plik PDF  WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 4: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

 

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW 2 STOPNIA, studia stacjonarne

 

Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 1, obowiązujący do 8 kwietnia
Plik PDF  WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 1 roku, semestr 1, obowiązujący od 11 kwietnia
Plik PDF WORD - DOSTĘPNA CYFROWO
Rozkład zajęć dla 2 roku, semestr 3: Plik PDF Rolnictwo 1 rok 1stopnia stacjonarne WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

 

 

Podyplomowe studia z Rolnictwa
FORMA STUDIÓW: niestacjonarne
ROK AKADEMICKI: 2021/2022
SEMESTR: letni

 

Rozkład zajęć
Plik PDF  WORD - DOSTĘPNA CYFROWO

 

 

 

 

 

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminarz zajęć na studiach niestacjonarnych rok akademicki 2021/2022

Do odczytania dokumentów PDF  niezbędny jest program Adobe Reader.