INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Agroleśnictwo

PLAN STUDIÓW - Agroleśnictwo - studia stacjonarne I stopnia - od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Agroleśnictwo - studia niestacjonarne I stopnia - od roku akademickiego 2019/2020

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Agroleśnictwo


Rolnictwo 

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne I stopnia - od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne I stopnia - od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne II stopnia - od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne II stopnia - od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne I stopnia  - od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne I stopnia  - od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne II stopnia  - od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne II stopnia  - od roku akademickiego 2017/2018

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Rolnictwo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Rolnictwo


Gospodarka przestrzenna

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia stacjonarne I stopnia - od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia niestacjonarne I stopnia - od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia stacjonarne I stopnia  - od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia niestacjonarne I stopnia  - od roku akademickiego 2017/2018

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna