Agroleśnictwo - Nowy Kierunek !

 

 

 

PLAN STUDIÓW - Agroleśnictwo -  studia stacjonarne Io - od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Agroleśnictwo  -  studia niestacjonarne Io - od roku akademickiego 2019/2020

 

 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA - Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Agroleśnictwo

 

 

 

 Rolnictwo

 

 

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne I0 - od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne I0- od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne II0- od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne II0- od roku akademickiego 2019/2020

 

 

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne I0 - od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne I0- od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne II0- od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne II0- od roku akademickiego 2017/2018

 

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne I0 - od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne I0- od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne II0- od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne II0- od roku akademickiego 2015/2016

 

 

 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA - Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Rolnictwo
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA - Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Rolnictwo

 

 

 

 

Gospodarka Przestrzenna

 

 

 

 

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia stacjonarne Io - od roku akademickiego 2019/2020

 PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia niestacjonarne Io - od roku akademickiego 2019/2020

 

 

 

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia stacjonarne Io - od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia niestacjonarne Io - od roku akademickiego 2017/2018

 

 

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia stacjonarne Io -  od roku akademickiego 2016/2017

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna  -st. niestacjonarne  Io -  od roku akademickiego 2015/2016

 

 

 

 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA - Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna