INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Agroleśnictwo

od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Agroleśnictwo - studia stacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW - Agroleśnictwo - studia niestacjonarne I stopnia

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ


Rolnictwo 

od roku akademickiego 2021/2022

PLAN STUDIÓW i OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Rolnictwo,I stopnia

PLAN STUDIÓW i OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Rolnictwo,II stopnia

od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne II stopnia

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne II stopnia

od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. stacjonarne II stopnia

PLAN STUDIÓW - Rolnictwo, st. niestacjonarne II stopnia

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Rolnictwo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Rolnictwo


Gospodarka przestrzenna

od roku akademickiego 2021/2022

PLAN STUDIÓW i OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Gospodarka przestrzenna,I stopnia

od roku akademickiego 2019/2020

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia stacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW i OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Gospodarka przetrzenna - studia stacjonarne II stopnia

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia niestacjonarne I stopnia

od roku akademickiego 2017/2018

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia stacjonarne I stopnia 

PLAN STUDIÓW - Gospodarka przetrzenna - studia niestacjonarne I stopnia 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna