INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

gleb1

gleb2

 

Koło, zostało wpisane na listę organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, dnia 29 maja 2011roku. Pomysłodawcą, a także opiekunem naukowym Koła była Pani prof. dr hab. Dorota Kalembasa. Swoją działalność Koło realizuje przy Zakłądzie Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej. Celem działalności jest rozwijanie zainteresowań naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, zwłaszcza o środowisku glebowym.

 

 

W formalnym piśmie kierowanym do Prorektora ds. dydaktyki, w części uzasadniającej potrzebę powołania Koła redagowanym przez studentów „wnioskodawców” m.in. czytamy: „ ... u podstaw potrzeby stowarzyszenia się w Kole naukowym stoją nasze zainteresowania naukowe, aspiracje organizacyjne i twórcze z zakresu gleboznawstwa i nauk pokrewnych. Pragniemy mieć możliwość pogłębiania naszej wiedzy i rozwoju naukowego. Chcemy także czynnie uczestniczyć w promocji Wydziału Przyrodniczego oraz reprezentować naszą Uczelnię na konferencjach, sesjach, wykładach i zjazdach kół studenckich na terenie Polski, jak i za jej granicami. Poprzez czynne uczestniczenie w życiu Koła będziemy kształtować nasze pozytywne cechy charakteru i osobowość…”.

 

gleb3

Zarząd:

 

Emil Żukowski – przewodniczący

Magdalena Krajewska – zastępca

Magdalena Krupa – sekretarz

 

 

 

 

 

gleb4gleb5