INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej zostało utworzone w 2005 na Wydziale Przyrodniczym w Instytucie Agronomii przy Zakładzie Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej, z inicjatywy studentów kierunku rolnictwo. Najliczniejszą grupą zaangażowaną w działalność koła są studenci kierunku rolnictwo pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych. Członkami koła są również studenci kierunku zootechnika oraz gospodarka przestrzenna. Liczba członków koła zmienia się w każdym roku akademickim. Obecnie koło liczy 15 członków, spośród których zarząd koła tworzą:     

Przewodnicząca: Paulina Iwaniuk

Zastępca Przewodniczącej: Katarzyna Gizińska

Sekretarz: Bartosz Okniński

Skarbnik: Milena Zańko

 

Opiekunem naukowych koła, od początku jego powołania, jest dr inż. Krzysztof Kapela.

Podstawowym celem działalności koła jest pogłębienie wiedzy i zainteresowań studentów z zakresu rolnictwa.

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • udział w badaniach naukowych,
 • spotkania dyskusyjne członków koła,
 • udział w studenckich konferencjach i seminariach naukowych,
 • współpracę z innymi organizacjami i kołami naukowymi,
 • wyjazdy na targi i wystawy rolnicze,
 • działalność publikacyjną.

Członkowie koła czynnie uczestniczyli w 26 studenckich konferencjach i seminariach naukowych w takich ośrodkach akademickich jak: UMCS Lublin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, UP we Wrocławiu, UR w Krakowie, UWM w Olsztynie, UP w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,  PWSZ w Ciechanowie, UPH w Siedlcach, gdzie prezentowali wyniki swoich badań.   

Wymiernych efektem działalności naukowej studentów są liczne publikacje członków koła (ponad 40), zamieszczone w materiałach konferencyjnych, monografiach oraz czasopismach naukowych.

Zaangażowanie studentów w prace badawcze oraz działalność publikacyjną, umożliwiło kilku członkom koła uzyskanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Takie stypendia uzyskami:

 1. 1. Urszula Ostaszewska (dwukrotna stypendystka).
 2. 2. Daniel Radzikowski (trzykrotny stypendysta), laureat nagrody im. prof. Lesława Szczerby).
 3. 3. Sebastian Krasuski (dwukrotny stypendysta).
 4. 4. Ewa Krasnodębska (laureatka nagrody im. prof. Lesława Szczerby).
 5. 5. Dominika Młynarczuk.

Członkowie SKN Inżynierii Rolniczej organizują corocznie wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, między innymi do Kielc na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie czy Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie.  

W roku 2017 członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej wypracowali największą liczbę punktów spośród wszystkich kół naukowych działających w strukturach UPH w Siedlcach.