INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

WYBORY WŁADZ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO AGROBIOINŻYNIERII

 

W dniu 04.11.2021r. na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach odbyło się posiedzenie walnego zgromadzenia członków SKN AGROBIOIŻYNIERII, na którym wybrano nowe władze Koła. W Zarządzie Koła znaleźli się:

- Przewodnicząca Koła: Paulina Iwaniuk studentka 4 roku Rolnictwa,

- Zastępca Przewodniczącego: Mateusz Bącik student 3 roku Rolnictwa,

- Sekretarz: Mateusz Olizaruk student 3 roku Rolnictwa,

- Skarbnik: Karolina Chromińska studentka 4 roku Rolnictwa.

Dokonano też wyboru Komisji rewizyjnej, w skład której weszli:

- Katarzyna Gizińska, Milena Zańko i Dżesika Burzec wszyscy z 4 roku Rolnictwa.

Obecnie Koło liczy 19 członków. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Przewodnicząca SKN Agrobioinżynierii  

 Paulina Iwaniuk

 

 

 

WŁADZE KOŁA (poprzednij kadencji)

Zarząd Koła:

1. Przewodnicząca - PAULINA IWANIUK,

2. Zastępca Przewodniczącego - MATEUSZ BĄCIK,

3. Sekretarz - MATEUSZ OLIZARUK,

4. Skarbnik - KATARZYNA GIZIŃSKA.

Komisja Rewizyjna:

1. KAROLINA CHROMIŃSKA,

2. ALINA POLETYŁO,

3. PRZEMYSŁAW NESTOROWICZ.

kolo

 

 

POWOŁANIE KOŁA

W dniu 19.02.2021r. grupa studentów Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa złożyła dokumenty o powołanie na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach nowego Studenckiego Koła Naukowego Agrobioinżynierii. Pierwsze spotkanie założycieli SKN AGROBIOIŻYNIERII odbyło się w dniu 04.03.2021r., na którym wybrano władze Koła. Funkcję opiekuna Koła pełni dr inż. Marek Niewęgłowski.

SEKCJE TEMATYCZNE KOŁA

W ramach struktury Koła, w dniu 04.03.2021r. Zarząd SKN Agrobioinżynierii powołał następujące Sekcje tematyczne Koła:

1. Sekcja Agrometeorologii – opiekun: dr hab. Elżbieta Radzka - prof. uczelni,

2. Sekcja Doświadczalnictwa – opiekun: dr hab. Katarzyna Rymuza - prof. uczelni,

3. Sekcja Ekonomiki Rolnictwa – opiekuna: dr inż. Marek Niewęgłowski,

4. Sekcja Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej – opiekun: dr hab. Marcina Bechera - prof. uczelni,

5. Sekcja Inżynierii Rolniczej – opiekun: dr inż. Krzysztof Kapela,              

Jesteśmy najmłodszym Kołem Naukowym na naszym wydziale i wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.