INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Rok 2022                   

Decyzja nr 1-2022 powołania Komisji egzaminacyjnej na Podyplomowych Studiach z Rolnictwa

Decyzja nr 2-2022 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu badawczego Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją

Decyzja nr 3-2022 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu badawczego Kształtowania i Ochrony Środowiska

Decyzja nr 4-2022 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu badawczego Ogrodnictwa i Ochrony Roślin

 

 

Rok 2021                    

Decyzja nr 1-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego AGROTECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Decyzja nr 2-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego CHEMII ŚRODOWISKA, GLEBY I NAWOŻENIA ROŚLIN

Decyzja nr 3-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Decyzja nr 4-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego METOD ILOŚCIOWYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Decyzja nr 5-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego OGRODNICTWA I OCHRONY ROŚLIN

Decyzja nr 6-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu ds. programów studiów

Decyzja nr 7-2021Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Podyplomowcych studiów gospodarki przestrzennej II st.

Decyzja nr 8-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się na kierunku gospodarka przest II st

Decyzja nr 9-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji obronionych prac dyplomowych nas kier. gospodarka przestrzenna II

Decyzja nr 10 -2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania tytułów prac dyplomowych

Decyzja nr 11- 2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. badań naukowych

Decyzja nr 12 - 2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Ewaluacji Dyscypliny IRO

Decyzja nr 13 - 2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu badawczego AiZP

Decyzja nr 14 - 2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu badawczego KiOŚ

Decyzja nr 15 -2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu ds. oceny tytułów prac magisterkich i iżynierskich

Decyzja nr 16 - 2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich III st

 

Rok 2020                    

Decyzja nr 12-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania sekretarza i zastępcy Rady Dyscypliny IRO

Decyzja nr 13-2020 Dyrektora IRO w sprawie odpołania i powołania zastępcy przewodniczącego Rady Dyscypliny IRO

Decyzja nr 14-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. promocji kierunków

Decyzja nr 15-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji obronionych prac dyplomowych nas kier. gospodarka przestrzenna

Decyzja nr 16-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji obronionych prac dyplomowych nas kier. rolnictwo I i II st

Decyzja nr 17-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się na kierunku rolnictwo I i II st

Decyzja nr 18-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się na kier.gospodarka przestrzenna

Decyzja nr 19-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się w III st, szkoł. dokt, podypl.

Decyzja nr 20-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się na kierunku agroleśnictwo

Decyzja nr 21-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. badań naukowych

Decyzja nr 22-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu ds. Ewaluacji Dyscypliny IRO