green

 1) prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska

    Przewodniczący Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

2) dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni

    Zastępca przewodniczącego

3) dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan

    sekretarz

 

członkowie:

 

4) prof. dr hab. Antoni Bombik

5) prof. dr hab. Marek Gugała

6) prof. dr hab. Kazimierz Jankowski

7) prof. dr hab. Anna Płaza

8) prof. dr hab. Wanda Wadas

9) prof. dr hab. Krystyna Zarzecka

10) dr hab. Beata Kuziemska, prof. uczelni

11) dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. uczelni

12) dr hab. inż. Elżbieta Radzka, prof. uczelni

13) dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni

14) dr hab. inż. Teresa Skrajna, prof. uczelni

15) dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni

16) dr hab. inż. Barbara Symanowicz, prof. uczelni

17) dr hab. inż. Cezary Tkaczuk, prof. uczelni

18) dr hab. inż. Andrzej Wysokiński, prof. uczelni

19) dr inż. Krzysztof Kapela

20) dr inż. Maria Ługowska

21) dr inż. Milena Truba