green

prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska – Przewodniczący Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

prof. dr hab. Cezary Tkaczuk – Zastępca przewodniczącego

dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan – sekretarz

 

 

członkowie:

 

 

prof. dr hab. Antoni Bombik

prof. dr hab. Marek Gugała

prof. dr hab. Kazimierz Jankowski

prof. dr hab. Anna Płaza

prof. dr hab. Barbara Symanowicz

prof. dr hab. Wanda Wadas

prof. dr hab. Krystyna Zarzecka

dr hab. Beata Kuziemska, prof. uczelni

dr hab. inż.  Elżbieta Malinowska, prof. uczelni

dr hab. inż.  Elżbieta Radzka, prof. uczelni

dr hab. inż.  Katarzyna Rymuza, prof. uczelni

dr hab. inż.  Teresa Skrajna, prof. uczelni

dr hab. inż.  Jacek Sosnowski, prof. uczelni

dr hab. inż.  Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni

dr hab. inż.  Andrzej Wysokiński, prof. uczelni

dr inż. Krzysztof Kapela

dr inż. Maria Ługowska

dr inż. Milena Truba