fiolet
Kadra Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa

Profesorowie:

1.

Prof. dr hab. Bombik Antoni

2.

Prof. dr hab. Gąsiorowska Barbara

3.

Prof. dr hab. Gugała Marek

4.

Prof. dr hab. Jankowski Kazimierz

5.

Prof. dr hab. Płaza Anna

6.

Prof. dr hab. Skrzyczyńska Janina

7.

Prof. dr hab. Wadas Wanda

8.

Prof. dr hab. Zaniewicz-Bajkowska Anna

9.

Prof. dr hab. Zarzecka Krystyna

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora uczelni:

1.

Dr hab. inż. Becher Marcin, prof. uczelni

2.

Dr hab. inż. Franczuk Jolanta, prof. uczelni

3.

Dr hab. inż. Grużewska Agata, prof. uczelni

4.

Dr hab. inż. Jankowska Jolanta, prof. uczelni

5.

Dr hab. Kuziemska Beata, prof. uczelni

6.

Dr hab. inż. Malinowska Elżbieta, prof. uczelni

7.

Dr hab. inż. Pakuła Krzysztof, prof. uczelni

8.

Dr hab. inż. Radzka Elżbieta, prof. uczelni

9.

Dr hab. inż. Rosa Robert, prof. uczelni

10.

Dr hab. inż. Rymuza Katarzyna, prof. uczelni

11.

Dr hab. inż. Rzymowska Zofia, prof. uczelni

12.

Dr hab. inż. Skrajna Teresa, prof. uczelni

13.

Dr hab. inż. Sosnowski Jacek, prof. uczelni

14.

Dr hab. inż. Symanowicz Barbara, prof. uczelni

15.

Dr hab. inż. Tkaczuk Cezary, prof. uczelni

16.

Dr hab. inż. Wiśniewska - Kadżajan Beata, prof. uczelni

17.

Dr hab. inż. Woliński Jan, prof. uczelni

18.

Dr hab. inż. Wysokiński Andrzej, prof. uczelni

Doktorzy habilitowani:

1. Dr hab. Kosterna-Kelle Edyta

Doktorzy:

1.

Dr inż. Ginter Agnieszka

2.

Dr Jaremko Dawid

3.

Dr Kacprzak Tomasz

4.

Dr inż. Kapela Krzysztof

5.

Dr Król Anna

6.

Dr inż. Ługowska Maria

7.

Dr inż. Majchrowska-Safaryan Anna

8.

Dr Meksuła Mirosław

9.

Dr Miłkowska Ewa

10.

Dr inż. Niewęgłowski Marek

11.

Dr inż. Truba Milena

12.

Dr inż. Zegardło Bartosz

Magistrowie:

1. Mgr inż. Rzążewska Emilia

Pracownicy administracyjni:

 1. Mgr inż. Seredzińska Urszula

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

1.

Mgr Borysiak-Marciniak Izolda

2.

Mgr Chromińska Krystyna

3.

Dr inż. Cybulska Anna

4.

Mgr Głuszczak Bożena

5.

Mgr inż. Kożuchowska Monika

6.

Mgr Łukasiewicz Maria

7.

Mgr inż. Popek Maria

8.

Mgr inż. Przytuła Małgorzata

9.

Tararuj Olimpia

10.

Dr inż. Wyrzykowska Małgorzata