INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

ZESPÓŁ BADAWCZY AGROTECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

prof. dr hab. inż. Krystyna Zarzecka – kierownik zespołu;

prof. dr hab. inż. Marek Gugała;

prof. dr hab. inż. Anna Płaza;

dr hab. inż. Agata Grużewska, prof. uczelni;

dr hab. inż. Elżbieta Radzka, prof. uczelni;

dr inż. Agnieszka Ginter, adiunkt;

dr inż. Krzysztof Kapela, adiunkt;

dr inż. Marek Niewęgłowski, adiunkt;

dr inż. Emilia Rzążewska, asystent;

mgr Bożena Głuszczak, specjalista i-t (1/2 etatu)

dr inż. Małgorzata Wyrzykowska, specjalista i-t (1/2 etatu).

 

ZESPÓŁ BADAWCZY CHEMII ŚRODOWISKA, GLEBY I NAWOŻENIA ROŚLIN

dr hab. inż. Marcin Becher, prof. uczelni – kierownik zespołu;  

prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz;

dr hab. Beata Kuziemska, prof. uczelni;

dr hab. inż. Krzysztof Pakuła,  prof. uczelni;

dr hab. inż. Andrzej Wysokiński,  prof. uczelni;

dr Dawid Jaremko, adiunkt;

mgr inż. Monika Kożuchowska,  specjalista i-t.

 

ZESPÓŁ BADAWCZY KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. uczelni – kierownik zespołu;

dr hab. inż. Teresa Skrajna, prof. uczelni;

dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni;

dr hab. inż. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni;

dr inż. Maria Ługowska, adiunkt;

dr inż. Milena Truba, adiunkt;

dr inż. Małgorzata Wyrzykowska, specjalista i-t (1/2 etatu).

 

 

ZESPÓŁ BADAWCZY METOD ILOŚCIOWYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 prof. dr hab. inż. Antoni Bombik – kierownik zespołu;

dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, prof. uczelni;

dr Tomasz Kacprzak, adiunkt;

dr Mirosław Meksuła, adiunkt;

dr Ewa Miłkowska, adiunkt;

dr inż. Bartosz Zegardło, adiunkt;

 

 

ZESPÓŁ BADAWCZY OGRODNICTWA I OCHRONY ROŚLIN

dr hab. inż. Robert Rosa, prof. uczelni – kierownik zespołu;

prof. dr hab. inż. Cezary Tkaczuk;

prof. dr hab. inż. Wanda Wadas;

prof. dr hab. inż. Anna Zaniewicz-Bajkowska;

dr hab. inż. Jolanta Franczuk, prof. uczelni;

dr hab. inż. Edyta Kosterna-Kelle, adiunkt;

dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan,  adiunkt;

dr Anna Król,  asystent;

mgr  Krystyna Chromińska, samodzielny technik i-t;

mgr Bożena Głuszczak, specjalista i-t (1/2 etatu).