INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni – Przewodniczący

dr hab. inż. Teresa Skrajna, prof. uczelni – Zastępca przewodniczącego

dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan – Sekretarz

dr inż. Maria Ługowska –  Zastępca sekretarza

 

członkowie:

 

 prof. dr hab. inż.  Antoni Bombik

 prof. dr hab. inż. Marek Gugała

 prof. dr hab. inż. Anna Płaza

 prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz

 prof. dr hab. inż. Cezary Tkaczuk

 prof. dr hab. inż. Wanda Wadas

 prof. dr hab. inż. Krystyna Zarzecka

 dr hab. Beata Kuziemska, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Elżbieta Malinowska, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Elżbieta Radzka, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Katarzyna Rymuza, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Andrzej Wysokiński, prof. uczelni

 dr inż. Krzysztof Kapela

 dr inż. Milena Truba

 

 

Kalendarz posiedzeń Rady Dyscypliny

 Kalendarz posiedzeń Rady Dyscypliny

MiesiącRok

Rada dyscypliny Rolnictwo

i Ogrodnictwo

Kolegium

Rektorskie 

Posiedzenie

Senatu

październik         2021   7 27 20
listopad 2021 4 17 24
grudzień 2021 2 15 15
styczeń 2022 13  19 26
luty 2022 3  16 23
marzec 2022 10  23 30
kwiecień 2022 7  20 27
maj 2022 12  25  18 i 25
czerwiec 2022 2  22 29
wrzesień 2022 8