INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni – Przewodniczący

dr hab. inż. Teresa Skrajna, prof. uczelni – Zastępca przewodniczącego

dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan – Sekretarz

dr inż. Maria Ługowska –  Zastępca sekretarza

 

członkowie:

 

 prof. dr hab. inż.  Barbara Gąsiorowska

 prof. dr hab. inż.  Antoni Bombik

 prof. dr hab. inż. Marek Gugała

 prof. dr hab. inż. Kazimierz Jankowski

 prof. dr hab. inż. Anna Płaza

 prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz

 prof. dr hab. inż. Cezary Tkaczuk

 prof. dr hab. inż. Wanda Wadas

 prof. dr hab. inż. Krystyna Zarzecka

 dr hab. Beata Kuziemska, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Elżbieta Malinowska, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Elżbieta Radzka, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Katarzyna Rymuza, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. uczelni

 dr hab. inż.  Andrzej Wysokiński, prof. uczelni

 dr inż. Krzysztof Kapela

 dr inż. Milena Truba

 

 

Kalendarz posiedzeń Rady Dyscypliny

 Kalendarz posiedzeń Rady Dyscypliny

Miesiąc Rok

Rada dyscypliny Rolnictwo

i Ogrodnictwo

Kolegium

Rektorskie 

Posiedzenie

Senatu

październik         2020   22 21 28
listopad 2020 19 18 25
grudzień 2020 3 16 16
styczeń 2021 14 27 20
luty 2021 4 24 24
marzec 2021 4 24 31
kwiecień 2021 1 21 28
maj 2021 6 26 19 i 26
czerwiec 2021 10 30 23
lipiec 2021                14   
wrzesień 2021 9   22