INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Kadra Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa

Książka teleadresowa

 

 

Profesorowie:

 

ORCID

Prof. dr hab. inż. Bombik Antoni

CID iD

Prof. dr hab. inż. Gąsiorowska Barbara,

pracownik emerytowany, członek PKA

CID iD

Prof. dr hab. inż. Gugała Marek

CID iD

Prof. dr hab. inż.Płaza Anna 

CID iD

Prof. dr hab. inż. Symanowicz Barbara 

CID iD

Prof. dr hab. inż. Tkaczuk Cezary 

CID iD

Prof. dr hab. inż. Wadas Wanda

CID iD

Prof. dr hab. inż. Zaniewicz-Bajkowska Anna  

CID iD

Prof. dr hab. inż. Zarzecka Krystyna

CID iD

 

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora uczelni: 

       

Dr hab. inż. Becher Marcin, prof. uczelni  

CID iD

Dr hab. inż. Franczuk Jolanta, prof. uczelni  

CID iD

Dr hab. inż. Grużewska Agata, prof. uczelni  

CID iD

Dr hab. Kuziemska Beata, prof. uczelni

CID iD

Dr hab. inż. Malinowska Elżbieta, prof. uczelni

CID iD

Dr hab. inż. Pakuła Krzysztof, prof. uczelni

CID iD

Dr hab. inż. Radzka Elżbieta, prof. uczelni

CID iD

Dr hab. inż. Rosa Robert, prof. uczelni

CID iD

Dr hab. inż. Rymuza Katarzyna, prof. uczelni

CID iD

Dr hab. inż. Skrajna Teresa, prof. uczelni

CID iD

Dr hab. inż. Sosnowski Jacek, prof. uczelni

CID iD

Dr hab. inż. Wiśniewska - Kadżajan Beata, prof. uczelni     

CID iD

Dr hab. inż. Wysokiński Andrzej, prof. uczelni

CID iD

 

Doktorzy habilitowani:

Dr hab. inż. Kosterna-Kelle Edyta, adiunkt

CID iD

 

Doktorzy:

Dr inż. Ginter Agnieszka, adiunkt

CID iD

Dr Jaremko Dawid, adiunkt

CID iD

Dr Kacprzak Tomasz, adiunkt

CID iD

Dr inż. Kapela Krzysztof, adiunkt

CID iD

Dr Król Anna, asystent

CID iD

Dr inż. Ługowska Maria,  adiunkt

CID iD

Dr inż. Majchrowska-Safaryan Anna, adiunkt

CID iD

Dr Meksuła Mirosław, adiunkt

CID iD

Dr Miłkowska Ewa, adiunkt

CID iD

Dr inż. Niewęgłowski Marek, adiunkt

CID iD

Dr inż. Rzążewska Emilia, asystent

CID iD

Dr inż. Truba Milena, adiunkt

CID iD

Dr inż. Zegardło Bartosz, adiunkt

CID iD

 

Pracownicy administracyjni:

Mgr inż. Seredzińska Urszula

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr Chromińska Krystyna

Mgr Głuszczak Bożena

Mgr inż. Kożuchowska Monika

Dr inż. Wyrzykowska Małgorzata