INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Kadra Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa

 

Profesorowie:

Prof. dr hab. inż. Bombik Antoni

Prof. dr hab. inż. Gąsiorowska Barbara, pracownik emerytowany, członek PKA

Prof. dr hab. inż. Gugała Marek

Prof. dr hab. inż.Płaza Anna

Prof. dr hab. inż. Symanowicz Barbara

Prof. dr hab. inż. Tkaczuk Cezary

Prof. dr hab. inż. Wadas Wanda

Prof. dr hab. inż. Zaniewicz-Bajkowska Anna

Prof. dr hab. inż. Zarzecka Krystyna

 

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora uczelni:

Dr hab. inż. Becher Marcin, prof. uczelni

Dr hab. inż. Franczuk Jolanta, prof. uczelni

Dr hab. inż. Grużewska Agata, prof. uczelni

Dr hab. Kuziemska Beata, prof. uczelni

Dr hab. inż. Malinowska Elżbieta, prof. uczelni

Dr hab. inż. Pakuła Krzysztof, prof. uczelni

Dr hab. inż. Radzka Elżbieta, prof. uczelni

Dr hab. inż. Rosa Robert, prof. uczelni

Dr hab. inż. Rymuza Katarzyna, prof. uczelni

Dr hab. inż. Skrajna Teresa, prof. uczelni

Dr hab. inż. Sosnowski Jacek, prof. uczelni

Dr hab. inż. Wiśniewska - Kadżajan Beata, prof. uczelni

Dr hab. inż. Wysokiński Andrzej, prof. uczelni

Doktorzy habilitowani:

Dr hab. inż. Kosterna-Kelle Edyta, adiunkt

Doktorzy:

Dr inż. Ginter Agnieszka, adiunkt

Dr Jaremko Dawid, adiunkt

Dr Kacprzak Tomasz, adiunkt

Dr inż. Kapela Krzysztof, adiunkt

Dr Król Anna, asystent

Dr inż. Ługowska Maria,  adiunkt

Dr inż. Majchrowska-Safaryan Anna, adiunkt

Dr Meksuła Mirosław, adiunkt

Dr Miłkowska Ewa, adiunkt

Dr inż. Niewęgłowski Marek, adiunkt

Dr inż. Rzążewska Emilia, asystent

Dr inż. Truba Milena, adiunkt

Dr inż. Zegardło Bartosz, adiunkt

Pracownicy administracyjni:

Mgr inż. Seredzińska Urszula

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr Chromińska Krystyna

Mgr Głuszczak Bożena

Mgr inż. Kożuchowska Monika

Mgr Łukasiewicz Maria

Mgr inż. Przytuła Małgorzata

Dr inż. Wyrzykowska Małgorzata