INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

   

 

zdjęcie C.Tkaczuk 1
 

                        

 

zdjęcie Wadas

 

Miło nam poinformować, że decyzją z dnia 30 sierpnia 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołał Pana prof. dr hab. Cezarego Tkaczuka z Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu na czteroletnią kadencję (2021-2025). Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Naukowej IOR-PIB, prof. dr hab. Cezary Tkaczuk wybrany został na Przewodniczącego Komisji RN ds. Kwalifikacji i Rozwoju Kadry Naukowej.

 Instytut Ochrony Roślin – PIB jest państwową jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołaną 24 stycznia 1951 roku.

Do głównych zadań Instytutu należy w szczególności: prowadzenie działalności naukowo-badawczej, wdrożeniowej i upowszechnieniowej, która obejmuje ogół zagadnień związanych z ochroną roślin uprawnych w Polsce. W Instytucie realizowane są badania dotyczące m.in. biologii, szkodliwości oraz metod zwalczania agrofagów, naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym oraz pozostałości i jakości środków ochrony roślin.

Organem opiniodawczym i doradczym Instytutu jest Rada Naukowa wybierana na okres czterech lat, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa.

 

Z przyjemnością informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Panią prof. dr hab. Wandę Wadas, pracownika Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, w skład Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach, na okres od 30 września 2021 roku do 30 września 2025 roku.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez połączenie dwóch jednostek badawczo-naukowych o długoletniej tradycji i bogatym dorobku naukowym i wdrożeniowym: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Instytut jest wiodącym europejskim centrum badań ogrodniczych. Prowadzi badania w zakresie sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa.

Jest to czwarta kadencja Pani Profesor w Radzie Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Wcześniej, w latach 2008-2010, była w Radzie Naukowej Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Jest członkiem Kapituły Nagrody Naukowej im. Prof. Emila Chroboczka, przyznawanej młodym pracownikom naukowym za wybitne prace doktorskie z dziedziny warzywnictwa, wykonane w krajowych placówkach naukowych.

Zainteresowania naukowe Pani prof. dr hab. Wandy Wadas dotyczą agrotechniki warzyw polowych, głównie uprawy ziemniaka na wczesny zbiór w warunkach stresu abiotycznego. W latach 2009-2016 była członkiem Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka, organu opiniodawczego Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i International Society for Horticultural Science. Współpracuje z Wydawnictwem „działkowiec” w zakresie popularyzacji wiedzy ogrodniczej.