INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wykaz patentów i wzorów użytkowych zatwierdzone w latach 2017-2019 (Urząd Patentowy RP):

I. Patenty

 1. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Turowski J. „Zaprawiarka do nasion”. Patent nr 225841. Decyzja z dnia: 06.03.2017 r.
 2. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Sikorska A., Niewęgłowski M., Kocira S. „Urządzenie do zaprawiania nasion". Patent nr 229579. Decyzja z dnia: 09.03.2018 r.  
 3. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Sikorska A., Kocira S., Niewęgłowski M. „Dach naczepy pojazdu samochodowego”. Patent nr 231451. Decyzja z dnia: 05.11.2018 r.
 4. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Niewęgłowski M., Kocira S., Sikorska A., Mystkowska I. „Mieszalnik do pasz sypkich”. Numer zgłoszenia P.421415. Decyzja z dnia: 03.12.2019 r.
 5. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Malaga-Toboła U. „Dwufazowe mieszadło do gnojowicy”. Numer zgłoszenia P.424375. Decyzja z dnia: 10.12.2019 r.
 6. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Sikorska A., Grotkiewicz K., Tobiasz-Salach R. „Mieszadło do gnojowicy”. Numer zgłoszenia P.422630. Decyzja z dnia: 13.12.2019 r.
 7. Wiśniewska-Kadżajan B., Jankowski K., Malinowska E., Sosnowski J., Kolczarek R. „Sposób utylizacji odpadów po produkcji pieczarek”. Patent nr 227752. Decyzja dnia 14.11.2017 r.        
 8. Wiśniewska-Kadżajan B., Jankowski K., Malinowska E., Sosnowski J., Kolczarek R. „Sposób utylizacji osadów ściekowych”. Patent nr 229443. Decyzja z dnia 10.06.2019 r.
 9. Jankowski K., Malinowska E., Sosnowski J., Wiśniewska-Kadżajan B., Truba M. Kompleksowy środek hamujący wzrost i rozwój traw. Patent nr 232248. Decyzja z dnia 27.05.2019 r.
 10. Malinowska E., Jankowski K., Sosnowski J., Wiśniewska-Kadżajan B., Truba M. Środek dynamizujący wzrost i rozwój roślin. Patent nr 232249. Decyzja z dnia 27.05.2019 r.
 11. Kalembasa S., Kalembasa D., Becher M., Kuziemska B., Pakuła K. „Nawóz organiczny z odpadów poprodukcyjnych biogazu”. Patent nr 229780. Decyzja z dnia 12.09.2018 r.
 12. Kalembasa D., Kalembasa S., Symanowicz B., Wysokiński A., Jaremko D. „Nawóz organiczny z podłoża po uprawie pieczarek”. Patent nr 227633. Decyzja z dnia: 08.01.2018 r.
 13. Woliński J.  „Segment brony rolniczej”. Patent nr 419906. Decyzja z dnia: 22.03.2019 r.
 14. Woliński J.  „Kultywator wibracyjny”. Patent nr 421414. Decyzja z dnia: 13.03.2019 r.

II. Wzory użytkowe

 1. Gugała M., Kapela K., Turowski J., Zarzecka K., Sikorska A. „Rozsiewacz materiałów sypkich”. Prawo Ochronne nr 69046. Decyzja z dnia: 01.03.2017 r.
 2. Gugała M., Kapela K., Turowski J., Zarzecka K., Krasnodębska E. „Urządzenie wychwytujące metalowe elementy z powierzchni gleby”. Prawo Ochronne nr 69045. Decyzja z dnia: 01.03.2017 r.  
 3. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Sikorska A., Niewęgłowski M. „Wał rolniczy krusząco-ugniatający”. Prawo Ochronne nr 69698. Decyzja z dnia: 22.09.2017 r.  
 4. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Sikorska A., Niewęgłowski M. „Segment brony talerzowej”. Prawo Ochronne nr 69697. Decyzja z dnia: 22.09.2017 r.
 5. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Niewęgłowski M., Kocira S. „Karmik dla ryb”. Prawo Ochronne nr 69927. Decyzja z dnia: 15.12.2017 r.
 6. Kocira S., Kapela K., Gugała M., Zarzecka K., Niewęgłowski M., Sikorska A., Kocira A., Malaga-Toboła U. „Zestaw uprawowy”. Prawo ochronne nr 70803. Decyzja z dnia: 21.09.2018 r.
 7. Gugała M., Kapela K., Niewęgłowski M. „Osłona drzew i krzewów”. Numer zgłoszenia W.127167. Decyzja z dnia: 11.12.2019 r.
 8. Jankowski K.,  Czeluściński W. „Przyrząd do pobierania próbek darni wraz z systemem korzeniowym”. Prawo Ochronne nr 69323. Decyzja z dnia 08.08.2017 r.
 9. Woliński J. „Segment kratownicy brony wieloczynnościowej”. Numer zgłoszenia W.124872. Data zgłoszenia: 18.0.2016 r. Decyzja z dnia: 22.09.2017 r.

III. Wzory przemysłowe

 1. Gugała M., Kapela K., Zarzecka K., Niewęgłowski M., Malaga-Toboła U., Findura P., Koc G., Sikorska A. „Odkładnica”. Prawo z rejestracji nr 25785. Decyzja z dnia: 18.09.2019 r.