3/2012

dr hab. Elżbieta Bombik

dr Marek Nieoczym

dr Tomasz Binka

dr Elżbieta Kondera

dr Milena Królikowska

2/2012

Warsztaty w CZD w Warszawie

16 Piknik Naukowy w Warszawie

Naukowa Majówka

mgr Anna Barbara Marcinuk-Kluska

mgr Renata Marianna Kowalczyk

mgr Anna Gadalińska-Krzyżanowska

1/2012

AWANSE KADRA WYDZIAŁU

dr hab. Roman Niedziółka

dr hab. Agata Grużewska

mgr Anna Majchrowska-Safaryan

WYDARZENIA

Dzień z Wydziałem Przyrodniczym

Stypendia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce