3/2012

dr Marzena Stańska

mgr inż Dariusz Szuwara

mgr inż. Dariusz Tomczak

1/2012

dr hab. Cezary Mitrus

dr inż. Mercin Becher

mgr inż. Artur Siwek

1/2012

dr Paweł Czerniewicz

mgr inż. Tomasz Ługowski

dr inż. Ewa Wójcik

1/2012

dr hab. Teresa Nesteruk

prof. dr hab. Antoni Bombik

dr inż. Daniel Rogoźnicki