INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ROLNICTWO TO PRZYSZŁOŚĆkolekcja

WARTO STUDIOWAĆ ROLNICTWO – POPYT NA ŻYWNOŚĆ ROŚNIE

Zachęcamy do studiowania na kierunku ROLNICTWO na Wydziale Przyrodniczym. Koszty studiowania są niskie, ukończenie studiów I0 daje prestiżowy dyplom inżyniera.

Naszym studentom pomagamy:

- zarobić na wakacyjnych praktykach zagranicznych,

- odbyć staż po studiach.

Nasi studenci biorą udział w wymianie międzynarodowej (USA).

W ramach programu Erasmus/Sokrates studenci kierunku ROLNICTWO mają możliwość studiowania za granicą

Absolwenci kierunku ROLNICTWO pracują w:

  • - Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,terenowe
  • - Agendach Rządowych,
  • - Ośrodkach Doradztwa Rolniczego,
  • - samorządach lokalnych,
  • - przedsiębiorstwach obsługi rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • - bankach spółdzielczych i komercyjnych,

Absolwenci kierunku ROLNICTWO prowadzą własne gospodarstwa rolne i skutecznie korzystają z funduszy Unijnych.

Absolwenci kierunku ROLNICTWO prowadzą własne firmy i odnoszą sukcesy.


Zdjcie-0107