INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

10 stycznia 2023 roku, z inicjatywy Pani dr hab. Teresy Skrajnej, prof. uczelni i Pani dr inż. Marii Ługowskiej, nasz Uniwersytet, a ściślej Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa odwiedzili pracownicy naukowo-dydaktyczni Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesii Ukrainki na Ukrainie tj. Pan prof. dr hab. Anatoli Tsos, Pani dr Oksana Tsos i Pani dr Maria Boiarin. Gości powitał Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Pan dr hab. Jacek Sosnowski, prof. uczelni oraz Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Pan dr hab. Krzysztof Pakuła, prof. uczelni. Spotkanie dotyczyło kontynuacji prowadzonych wspólnie badań naukowych. Ponadto Uczeni z Ukrainy zapoznali się z tematyką i zakresem prowadzonych w Instytucie badań, obejrzeli pracownie dydaktyczne i laboratoria badawcze. Wzajemna wymiana poglądów i doświadczeń zaowocowała kilkoma pomysłami, które przyczynią się do zacieśnienia współpracy między Uczelniami.