INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Czytaj dalej...

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze  19 grudnia 2021 roku w wieku 77 lat zmarła

Śp.

mgr inż. Zofia Miętkiewska

wieloletni pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pracę zawodową na ówczesnym Wydziale Rolniczym naszej Uczelni, rozpoczęła w 1978 roku i pracowała w Katedrze Ochrony Roślin nieprzerwanie do roku 1997. Swoje obowiązki zawodowe wykonywała z wielkim zaangażowaniem, pasją i odpowiedzialnością. Zapamiętamy Panią  Zofię Miętkiewską jako Osobę szlachetną, lubianą i szanowaną przez wszystkich, którzy Ją znali i z Nią pracowali.

Cześć Jej Pamięci