INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 02.12.2021r. na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach odbyło się seminarium „Rolnictwo w praktyce i teorii”, które przygotowali studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Agrobioinżynierii.

W programie seminarium znalazły się wystąpienia członków Kół Naukowych działających w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa:

- Karoliny Chromińskiej, przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego Agrobioinżynierii, która przedstawiła referat nt. Torfowiska w dolinie rzeki Muchawki.

- Doroty Miłkowskiej, przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, która zaprezentowała zagadnienie: Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej.

- Pawła Percińskiego, przedstawiciela Studenckiego Koła Naukowego Agrobioinżynierii, który zaprezentował referat nt. Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w rolnictwie.

- oraz mgr inż. Adama Matyszczaka studenta Szkoły Doktorskiej, który zaprezentował temat Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej – przykłady.

Seminarium było okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji na tematy aktualnych zagadnień dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.

W seminarium udział wzięło kilkudziesięciu studentów z Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Obecne były też władze Instytutu:

- Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa pan dr hab. Jacek Sosnowski prof. uczelni,

- i Zastępca Dyrektora Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa pan dr hab. Krzysztof Pakuła prof. uczelni.

Po merytorycznych wystąpieniach seminarium zakończyła dyskusja.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w seminarium, przede wszystkim Dyrekcji Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, opiekunom kół, prelegentom oraz wszystkim obecnym studentom.

Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych przedsięwzięciach.

SKN Agrobioinżynierii

Paulina Iwaniuk