INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

czytaj więcej....

 23 kwietnia 2021 r., w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz gościnnie na Wydziale Nauk Społecznych odbyły się eliminacje okręgowe XLIV – 2020/21 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział 125 finalistów z 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłonionych spośród 1655 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.  Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa. W godzinach  od 11.00 do 14.00  uczestnicy rozwiązywali test oraz przystąpili do zadań praktycznych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W organizację olimpiady zaangażowały się Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Instytut Zootechniki i Rybactwa oraz Instytut Nauk o Zdrowiu.

W tegorocznej edycji olimpiady puchar dla najlepszej szkoły otrzymał Zespół Szkól nr 3 w Łukowie. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, natomiast trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie.

Puchar dla najlepszej szkoły oraz nagrody dla finalistów trzeciego miejsca w poszczególnych blokach ufundował JM. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Marek Gugała ufundował 3 puchary dla szkól zajmujących I II i III miejsce w rankingu oraz puchar dla najlepszego finalisty.

  W imieniu  Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Przewodnicząca dr hab. Alina Janocha, profesor uczelni złożyła serdeczne podziękowania dla JM. Rektora prof. dr hab. Mirosława Minkiny;  dr hab. Maliny Kaszuba, profesor uczelni – Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i prof. dr hab. Marka Gugały – Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz nauczycieli akademickich pełniących funkcję jurorów. Ciepłe słowa podziękowań trafiły do nauczycieli przygotowujących młodzież do olimpiady.

Finalistom zdobytych miejsc i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Sekretarz OWiUR

Dr inż. Małgorzata Wyrzykowska

 

FOTOGALERIA