INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Krótka informacja bibliograficzna o Śp. dr hab. Jan Wolińskim

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2021 roku odszedł od nas w wieku 65 lat
Śp. dr hab. Jan Woliński

pracownik Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). W latach 1980-1987 pracował na stanowisku starczego asystenta w tejże uczelni. W 1987 roku podjął pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, najpierw na stanowisku kierownika Działu Transportu i Łączności, a następnie jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Mechanizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym (obecnie Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach). W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia na macierzystej uczelni, a w 2013 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Odszedł specjalista z zakresu agrofizyki, która była Jego pasją, ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń studentów. Był wspaniałym kolegą, dobrym i życzliwym człowiekiem.

czytaj dalej.........................

Pożegnanie Zmarłego w Domu Pogrzebowym przy ulicy Poniatowskiego 26 w Siedlcach odbędzie się w czwartek 4 marca o godzienie 10.00. Msza Żałobna odprawiona zostanie w kościele pw. Św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim o godzinie 12.00, po której nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Parafialny .