INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Czytaj więcej....................


 

mietek

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 lutego 2021 roku, odszedł od nas w wieku 68 lat

 

Śp.

dr inż. Mieczysław Żurek

 

emerytowany Pracownik Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Absolwent kierunku rolnictwo, Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Kijowie. Pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej podjął w 1979 w Zakładzie Ochrony Roślin Instytutu Produkcji Roślinnej. W latach 1981-1986 odbył studia doktoranckie w Instytucie Rolniczym w Leningradzie, zakończone w 1986 r.uzyskaniem stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony roślin. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z łącznym stosowaniem mikroelementów z insektycydami w zwalczaniu szkodników roślin. Pan Doktor swoją pracę wykonywał z pasją i poświęceniem. Miał duży dar przekazywania i upowszechniania wiedzy.

Pozostanie w naszej życzliwej pamięci jako Osoba nadzwyczaj skromna, życzliwa, chętnie służąca pomocą i radą. Był lubiany i szanowany przez wszystkich,  którzy Go znali i z Nim pracowali.