INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

III Krajowe Dni Pola na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Życie Siedleckie 09.08.2022

Echo Katolickie

Rolnictwo

28 lipca 2022 r.

Echo Katolickie

Rolnictwo

8 czerwca 2022 r.