INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

czytaj więcej......

W dniu 26 października 2021 roku  odbyło się spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, Panią prof. dr hab. Barbarą Gąsiorowską i dr hab. Zofią Rzymowską, prof. uczelni.

Ciepłe słowa do Pań skierował Dziekan Wydziału Agroboinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Marek Gugała.

W imieniu Pracowników Naszego Instytutu głos zabrali dyrektor dr hab. Jacek Sosnowski, prof. uczelni oraz zastępca dyrektora  dr hab. Krzysztof Pakuła, prof.uczelni.

Życzenia zdrowia i samych szczęśliwych chwil uzupełniły kwiaty, pamiątkowe statuetki i dyplomy.