• image
  • image
  • image
  • image
  • image

 oferta

 

agroles

inzynieria2

rolnictwo

gospodarka

 gpdereg

 studia

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią, która powstała w Siedlcach w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa z misją kształcenia młodzieży, głównie kadry pedagogicznej dla potrzeb regionu. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 1 października 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską. Dnia 1 października 2010 roku uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

ksztalcenie

 

Jak kształcimy?

Kierunek Rolnictwo, Wydziału Przyrodniczego, posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I, II i III stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prowadzi także studia podyplomowe. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

 

wyposazenie

 

Doskonale wyposażone sale ...

  • Doskonale wyposażone sale przedmiotowe, sale wykładowe i labolatoryjne,
  • 1000 miejsc w czterech Domach Studenta odznaczających się wysokim standardem,
  • Nowoczesna Biblioteka Główna.

 

 ogloszenia

aktual

inzynieria2

Studia I-stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna przygotowują absolwenta do podejmowania działań w zakresie szeroko rozumianej produkcji bioenergetycznej, racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony.

1 inzynieria
Absolwent posiada aktualną wiedzę dotyczącą  źródeł energii odnawialnej oraz ochrony środowiska przyrodniczego w zakresie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych ze środowiskiem przyrodniczym:

  • w administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
  • organach inspekcji ochrony środowiska,
  • firmach poszukujących specjalistów łączących wiedzę rolniczą z przyrodniczą.

Realizowane w trakcie studiów praktyki uwzględniają udział pracodawców w rozwijaniu Jego kompetencji zawodowych.

Po studia inżynierskich I stopnia, absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich II stopnia.

Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.