INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Siedlce- Koryciny, 6-7 września 2018r.IMAG0343

 

Katedra Ekologii Rolniczej Wydziału Przyrodniczego była organizatorem XLII Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu ,,Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce’’, pt. Dylematy współczesnej herbologii’’. Konferencja odbyła się w dniach 6-7.09.2018 roku, w Korycinach, gdzie ma swoją siedzibę Podlaski Ogród Botaniczny. W konferencji udział wzięli specjaliści z SGGW w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, IUNG w Puławach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, IUNG Wrocław, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnikami konferencji byli również gościcie z Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie.

       Obrady toczyły się w uroczym ,,Domu przyrodnika’’ na terenie ogrodu botanicznego. Gości przywitały Dziekan Wydziału Przyrodniczego, kierownik Katedry Ekologii Rolniczej UPH w Siedlcach, Pani prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska oraz Dyrektor Instytutu Agronomii, Pani prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska.

 Wykład wprowadzający w tematykę konferencji, pt. ,,Dylematy współczesnej herbologii’’ wygłosił Pan prof. dr hab. Tadeusz Korniak z UWM w Olsztynie.

Obrady toczyły się do późnych godzin wieczornych a dzień zakończył się uroczystą kolacją.Drugi dzień konferencji to zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Botanicznego, po którym oprowadzał nas jego założyciel Mirosław Angielczyk. Obecność gospodarza obiektu otworzyła nam wiele drzwi, za które rzadko, kto ma możliwość zajrzenia. Nasi goście oczarowani byli bogactwem zgromadzonych roślin i dzięki uprzejmości właściciela mogli uzupełnić swoje zielniki o ciekawe okazy roślin rodzimej i obcej flory. Warsztaty zielarskie prowadzone przez pracowników ogrodu, pokazały nam bogactwo Apteki Natury.

 

IMAG0296   IMAG0295IMAG0299   IMAG0303   IMAG0358   IMAG0329   IMAG0324   IMAG0310   IMAG0284   IMAG0282   IMAG0277   IMAG0287  

 

 


Kontakt

kontakt

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09

e-mail: irio@uph.edu.pl

Realizacja zajęć on-line

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2