INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

 Galeria 1       Galeria 2

W  dniach  20-21 kwietnia 2018 r., w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Patronat Honorowy nad Olimpiadą objęła Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk.

W eliminacjach wzięło udział 156 finalistów z 25 powiatów, 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłonionych spośród 3,5 tys. uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.  Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa.

W piątek o godz. 11.00 nastąpiło uroczyste otwarcie OWiUR.  W godzinach  od 11.30 do 12.30 uczestnicy rozwiązywali test, zaś po obiedzie przystąpili do zadań praktycznych.

Wieczorem, młodzież odpoczywała i bawiła się na ognisku a jurorzy spotkali się z nauczycielami, celem omówienia wyników zmagań ich podopiecznych.

Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w sobotę 21 kwietnia. Uczniowie szkoły w Sejnach przygotowali program artystyczny. Przed gośćmi wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca, oglądaliśmy musztrę kelnerską, występ mażoretki Karoliny Basiewicz w układzie solowym oraz występ zespołu wokalnego.

Wyniki przekazała Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWiUR, Pani prof. nzw. dr hab. Alina Janocha.

Lista laureatów eliminacji okręgowych OWiUR – I miejsca w blokach

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejscowość

 Blok

Wawrzeńczuk Mateusz

ZSOiZ

Czyżew

Agrobiznes

Sokołowski Radosław

ZSR

Krzyżewo

Produkcja roślinna

Rusek Przemysław

ZS3

Łuków

Produkcja zwierzęca

Jastrzębski Bartosz

ZSCKR

Sejny

Mechanizacja rolnictwa

Korenkiewicz Karolina

ZSCKR

Sejny

Gastronomia

Krasuska Małgorzata

ZS3

Łuków

Technologia żywności

Jaczewska Hanna

ZSCKR

Sokołów Podlaski

Architektura krajobrazu

Krasna Dorota

ZS MCS

Mińsk Mazowiecki

Weterynaria

Lista laureatów eliminacji okręgowych OWiUR – II miejsca w blokach

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejscowość

 Blok

Łącz Artur

ZSP

Tarnobrzeg

Agrobiznes

Orzyłowski Marek

ZS3

Łuków

Produkcja roślinna

Bołtralik Dominik

ZSWiO

Łomża

Produkcja zwierzęca

Jaroma Kacper

ZSCKR

Janów

Mechanizacja rolnictwa

Koseska Milena

ZSA

Mińsk Mazowiecki

Gastronomia

Pawlak Dorota Ewelina

ZSP

Żelechów

Technologia żywności

Kalinowska Marzena

ACE

Augustów

Architektura krajobrazu

Ochman Paweł

ZS MCS

Mińsk Mazowiecki

Weterynaria

Lista laureatów eliminacji okręgowych OWiUR – III miejsca w blokach

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejscowość

 Blok

Piotruk Sylwester

ZS CKR

Jabłoń

Agrobiznes

Pęza Mateusz

ZSR

Krzyżew

Produkcja roślinna

Kryński Andrzej

ZSR

Ostrożany

Produkcja zwierzęca

Goławski Kacper

ZS3

Łuków

Mechanizacja rolnictwa

Borowy Rafał

ZSOiZ

Czyżew

Gastronomia

Żaczek Dominik

ZSCKP

Miętne

Technologia żywności

Kalinowska Patrycja

ZSR CKP

Białystok

Architektura krajobrazu

Stachowicz Anna

ZS MCS

Mińsk Mazowiecki

Weterynaria

Nagrody dla laureatów olimpiady ufundowali:

 • JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk;
 • Dziekan Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
 • Starosta Powiatu Sejneńskiego, Piotr Alszko;
 • Wójt Gminy Siedlce, dr inż. Henryk Brodowski;
 • Starosta Powiatu Siedleckiego, dr inż. Dariusz Stopa;
 • Kuratorium Oświaty z siedzibą w Siedlcach, Dyrektor Adam Skup;
 • Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu, Elwira Nowel – przedstawiciel,
 • Komitet Okręgowy OWiUR w Siedlcach,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.

W tegorocznej edycji olimpiady puchar dla najlepszej szkoły otrzymał Zespół Szkół nr 3 w Łukowie. Puchar dla szkoły ufundowała JM Rektor UPH w Siedlcach, prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół im. Marii Skłodowskie-Curie w Mińsku Mazowiecki a trzecie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.

            Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWiUR Alina Janocha, na ręce Pani Dyrektor Doroty Jagłowskiej, złożyła serdeczne podziękowania za merytoryczne przygotowanie obiektu, zaangażowanie oraz gościnność. Podziękowania zostały również skierowane do wszystkich sponsorów. Ciepłe słowa trafiły do nauczycieli przygotowujących młodzież oraz jurorów.

 

Jurorami w tej edycji olimpiady byli:

 • Prof.zw. dr hab. Barbara Gąsiorowska – Przewodnicząca Jury,
 • Prof. zw. dr hab. Teresa Banaszkiewicz,
 • Prof. nzw. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga,
 • Prof. nzw. dr hab. Ewa Wójcik,
 • Prof. nzw. dr hab. Dorota Banaszewska,
 • Prof. nzw. dr hab. Marek Gugała,
 • Prof. nzw. dr hab. Jacek Sosnowski,
 • Prof. nzw. dr hab. Dorota Banaszewska,
 • Dr hab. Anna Milczarek,
 • Dr inż. Krzysztof Kapela,
 • Dr inż. Jacek Rak,
 • Dr inż. Krystian Tarczyński,
 • Dr inż. Robert Rudziński,
 • Dr inż. Marek Niewęgłowski,
 • Mgr inż. Andżelika Daniluk,
 • Mgr inż. Wiesław Tarkowski,
 • Mgr inż. Maria Sudnik,
 • Mgr inż. Henryka Borkowska,
 • Mgr inż. Krzysztof Rzewuski,
 • Mgr inż. Wiesław Tarkowski,
 • Mgr inż. Bożena Głuchowska,
 • Lekarz wet. Jolanta Żegunis,
 • Tech. wet. Maria Dmitruk,
 • tech. wet. Tomasz Czakajło.

Wywiad z Przewodniczącą Komitetu Okręgowego OWiUR w UPH w Siedlcach Prof. nzw. dr hab. Aliną Janochą   https://www.youtube.com/watch?v=i8Bdluq6KI8

 

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego OWiUR

Małgorzata Wyrzykowska


Kontakt

kontakt

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09

e-mail: irio@uph.edu.pl

Realizacja zajęć on-line

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2